Stapje voor stapje werken naar groter doel
Ambitieus en toekomstbestendig plan voor herontwikkeling Stationsgebied Heerhugowaard

Wethouder Monique Stam: 'Het Stationsgebied biedt ook een prachtige kans voor Heerhugowaard om zijn identiteit te versterken.' (Foto's: Vincent de Vries)

Heerhugowaard heeft ambities en ontwikkelt zich verder tot een volwaardige en complete stad. “Onze gemeente is niet alleen een prettige plek om groen te wonen, maar tevens een belangrijk voorzieningencentrum en één van de plekken voor economische ontwikkeling in Noord-Holland Noord”, aldus Monique Stam, wethouder Economische Zaken en Duurzaamheid. “Met name de stationsgebieden van Alkmaar en Heerhugowaard in het stedelijke centrum van de regio ontwikkelen zich in toenemende mate verder tot de vervoers- en voorzieningenknopen van dit gebied. Dat is ook wat het rijk en de provincie met hun ruimtelijk beleid nastreven.” Hoog tijd dus voor de gemeente om het Stationsgebied stevig onder handen te nemen, zodat de stad een duurzaam en toekomstbestendig verkeersknooppunt en een aantrekkelijke entree krijgt.

Stam: “De ambitie van Heerhugowaard is om het Stationsgebied de komende jaren stap voor stap verder te transformeren in een thuishaven; een geweldige plek om te wonen, te werken, naar school te gaan en te recreëren. Een plek waar je niet alleen vanuit de auto op de trein stapt, maar waar je langer wilt blijven en ook wilt wonen. Een plek waar het gebruik van openbaar vervoer wordt gestimuleerd en mensen verleid worden om met de fiets of wandelend te komen. Het Stationsgebied is daarmee tevens een belangrijke volgende stap in het verduurzamen van onze stad en dit als beeldmerk op de kaart te zetten.” Om daar te komen moet er eerst nog een grote slag gemaakt worden. Het grootste probleem is het verkeer, met de huidige gelijkvloerse spoorwegovergang van de Zuidtangent, de drukke Umbriëllaan vol sluipverkeer en de gevaarlijke kruispunten Stationsplein/Bevelandseweg en Industriestraat/Gildestraat als grootste knelpunten. “De uitstraling van het Stationsgebied laat met de wegenstructuur te wensen over; het is nog te veel alleen een op- en uitstaplocatie aan de rand van de stad. Heerhugowaard verdient meer op deze cruciale plek.”

Klankbordgroepen

Om tot de beste oplossing te komen, werden alle belanghebbenden in het gebied nauw betrokken in het proces. Niet alleen omwonenden, maar ook ondernemers, de Fietsersbond, vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties zijn gevraagd mee te praten en vooral te helpen de plannen te beïnvloeden. “Mensen denken graag mee over de toekomstige inrichting van het gebied”, aldus projectmanager Patrick Rentinck. “Er werden twee klankbordgroepen gevormd met vertegenwoordigers van deze groepen: een voor de stadszijde en een voor de landschapszijde. Het is een intensief maar uniek proces om op deze manier tot een invulling te komen, maar zo kom je wel uit bij een oplossing die door iedereen gedragen wordt.” De klankbordgroepen kregen een ‘praatplaat’ voorgelegd als uitgangspunt, maar uiteindelijk kwamen ze uit bij een heel andere oplossing. Stam: “Als gemeente bewaken wij het proces; aangedragen oplossingen moeten ook verkeerskundig kloppen. Als blijkt dat het voorstel haalbaar is, nemen we het over. De ervaringen met de klankbordgroep zijn helemaal zoals we samen willen werken aan onze stad. We gaan de komende jaren een nieuwe fase van gebiedsontwikkeling in. Dan zullen we belanghebbenden in het gebied weer betrekken.”

Prachtige kans

De raad heeft eind november vervolgens ingestemd met het definitieve voorstel van de klankbordgroepen. De ontwikkelingen in het Stationsgebied sluiten aan op de provinciale aanpak van de OV-knooppunten (zie kader ‘Zaancorridor). “We willen onze stad vitaal houden”, aldus Stam. “Goede OV-verbindingen tussen steden zijn cruciaal. Als mensen dankzij een aantrekkelijk Stationsgebied bovendien eerder geneigd zijn de trein te pakken, dan wordt de situatie op de ontsluitingswegen en de A9 in elk geval niet slechter. Het Stationsgebied biedt ook een prachtige kans voor Heerhugowaard om zijn identiteit te versterken. Je kunt hier verstedelijkt en modern wonen met de natuur - in dit geval onder meer het Oosterdelgebied - om de hoek: waar heb je dat nou nog meer? Als je iets te bieden hebt, komen mensen van buiten ook hier wonen. En Heerhugowaard heeft dat, met een bruisend Stadshart en straks ook met een dynamisch Stationsgebied. Binnenstedelijk bouwen kent vele verschijningsvormen en als Heerhugowaard gaan we uit van onze eigen kracht.”

Gezamenlijke aanpak

Heerhugowaard is blij dat de provincie geld beschikbaar stelt - in totaal 17 miljoen euro - voor de aanpak van OV-knooppunten in Noord-Holland. Maar knooppuntontwikkeling betekent ook dat gemeenten, spoor- en marktpartijen, investeren. De gemeenten kiest voor een knooppuntontwikkeling in de stad en heeft onder meer geld gespaard voor de ondertunneling van het spoor. Ook het Rijk betaalt mee. En er zijn gesprekken met de provincie over een bijdrage, om tot een fraaiere openbare ruimte met betere en veiligere kruispunten te komen.

Rentinck: “Daarnaast bieden we ruimte aan marktpartijen. We hebben de afgelopen jaren met diverse vastgoedtransformaties ook in crisistijd de waarde van ons Stationsgebied gezien. We zien nu bovendien duidelijk een sterke toename van marktinitiatieven. Nieuwbouw zal de komende jaren deze knooppuntontwikkeling gaan kenmerken. Het eerste project, van ontwikkelaar Henselmans, is vorige zomer al gepresenteerd. Zo geven we invulling aan de door de raad vastgestelde ontwikkelingsstrategie (zie kader).”

Parkeerstrategie

Keuzen voor de hoofdwegenstructuur en een nieuw masterplan zijn belangrijk. “Maar ook nieuwe parkeeroplossingen zijn een speerpunt; hoe lossen we het parkeerprobleem zo efficiënt mogelijk op? Ruimte is schaars, we willen groen, parkeerplaatsen worden niet de hele dag door efficiënt gebruikt én automobiliteit verandert. Genoeg ingrediënten voor ook nu weer een gezamenlijke aanpak.” Stam: “We zijn bijvoorbeeld erg gecharmeerd van oplossingen die gemeente en markt in Strijp S in Eindhoven hebben geïntroduceerd. En vergeet ook de initiatieven van ‘zittende’ ondernemers, bewoners en scholen niet. Knooppuntontwikkeling draait niet alleen om het bouwen van nieuwe gebouwen. Elke stap is er eentje naar een groter doel en belangrijk voor het karakter van het gebied. Dus ook het tegeltjes lichten door leerlingen van het Clusius College, om het plein groener te maken, of ideeën voor een speeltuin of terras omarmen we. Want het gebied is niet van de gemeente, maar van ons allemaal.”
****
[kader]

Zaancorridor

De Zaancorridor, de spoorlijn van Amsterdam naar Heerhugowaard, is onderdeel van het provincieprogramma OV-knooppunten. Het plan is om woningen, kantoren, scholen, (maatschappelijke) voorzieningen en winkels te concentreren rondom de NS-stations en goed te spreiden langs het spoortraject. De betrokken gemeenten, de provincie Noord-Holland, ProRail en de Nederlandse Spoorwegen pakken dit gezamenlijk aan. Door tegelijkertijd te werken aan de woningbouwopgave en aan de bereikbaarheid worden twee vliegen in één klap geslagen.
****
[kader]

Ontwikkelingsstrategie Stationsgebied

1) Masterplan opstellen
2) Parkeerstrategie introduceren
3) Spooronderdoorgang voorbereiden
4) Snel schakelen als partijen zich melden
5) Slim investeren om ontwikkelingen op gang te brengen
6) Stationsplein herontwikkelen
7) Duurzaam, groen en klimaatadaptief ontwikkelen
8) Ook kleine initiatieven ondersteunen: met elkaar werken aan het Stationsgebied
***
[kader]

Aanpak verkeersstromen

Om de verkeersstromen goed af te wikkelen, de stad bereikbaar te houden en de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te vergroten, worden de Zuidtangent en de openbare ruimte aangepakt. Een spooronderdoorgang maakt onderdeel uit van de plannen. Op het kruispunt Zuidtangent-Stationsplein zijn verkeerslichten de beste oplossing voor een goede doorstroming van het verkeer en het veilig oversteken van voetgangers en fietsers van en naar het station en de voorzieningen. Voor het kruispunt Zuidtangent-Industriestraat is voor overstekend verkeer een oplossing bedacht die onder meer bestaande en nieuwe ontwikkelingen ontsluit. Deze leidt dan vanaf de N242 onder meer direct naar het P terrein en vanuit de Industriestraat is het een veilige route terug de stad in. Daarmee is ook de route van de Industriestraat richting de N242 voor gemotoriseerd verkeer op de toekomst voorbereid.
[kader]

Meer weten?

De gemeente blijft graag in gesprek met de direct belanghebbenden, reizigers, inwoners en geïnteresseerden van het Stationsgebied. Zo is er iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur een inloopspreekuur in lunchroom Plein8. Verder verschijnt er regelmatig een nieuwsbrief.

Alle ontwikkelingen volgen in het Stationgebied? Kijk dan op www.stationsgebiedheerhugowaard.nl.

Artikel geplaatst op: 28 februari 2018 - 11:44

Gerelateerd

Delen