Advertorial
Be d r i j f s p r o f i e l
Eindejaarstips JAN©

Voor je het weet staan de champagne en oliebollen weer op tafel en toosten we op al het moois wat 2018 gaat brengen. Maar voordat het zover is geeft JAN© je graag nog wat handige fiscale eindejaarstips. Wie weet kun je het jaar afsluiten met een mooi (belasting)voordeel op zak. JAN© zorgt dat ondernemers hun zaken op orde hebben op allerlei gebieden: administratie, belastingen, personeel, salarissen, recht, overname en pensioen. En JAN© gaat verder. Hij helpt ondernemers ook om hun doelen te bereiken. Het beste uit je onderneming én uit jezelf halen, dat is wat ondernemers willen. Bezig zijn met die dingen waar ze ondernemer voor zijn geworden. JAN© helpt dat doel te bereiken. Natuurlijk door te zorgen dat al het cijferwerk op orde is, maar nog meer als bijrijder. JAN© zit niet achter het stuur, maar begeleidt ondernemers op hun weg, ook wanneer deze hobbelig is. Een bijrijder is er altijd en kun je vertrouwen.

Gratis dividenduitkering
Ben jij DGA en heb je een partner die niet werkt? Keer dan € 10.000 dividend uit en reken dit aan je partner toe. Zo benut je de heffingskortingen en betaal je per saldo géén belasting over deze dividenduitkering. Laat je goed informeren of de dividenduitkering wettelijk is toegestaan.
Vermijd hoge heffing op spaargeld per 1 januari 2018
Nu de rente op spaargeld extreem laag is, leidt de box 3-heffing over spaargeld tot een hoge belastingdruk. Je kunt dit in 2018 vermijden door vóór de peildatum van 1 januari 2018 jouw spaargeld te gebruiken voor bijvoorbeeld één van de volgende alternatieven: je spaargeld inbrengen in een (nieuwe) BV of je spaargeld lenen aan je BV. Ga na wat voor jou de beste optie is en of deze per saldo voordeliger is dan jouw spaargeld in box 3 te laten staan.
Laat je werknemers instemmen met de pensioenleeftijd 68 jaar
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Dat heeft als gevolg, dat nagenoeg alle pensioenregelingen aangepast moeten worden. Doe je dit niet, dan kan dit ertoe leiden dat de gehele pensioenaanspraak volgens het progressieve tarief van box 1 bij je werknemers belast wordt, vermeerderd met 20% revisierente. Pensioen is echter wel een arbeidsvoorwaarde. Je OR heeft instemmingsrecht bij een wijziging van de pensioenregeling. Daarnaast moeten al je werknemers individueel instemmen met de wijziging. Ook al is de wijziging ingegeven door gewijzigde (fiscale) wetgeving. Wanneer een werknemer niet instemt met de wijziging, terwijl het contract bij de pensioenuitvoerder wel aangepast wordt, loop je als werkgever een aanzienlijk financieel risico. Hetgeen je bij de pensioenuitvoerder verzekerd hebt, komt immers niet meer overeen met hetgeen je formeel met je werknemer afgesproken hebt. Dat zal voornamelijk tot discussies (met terugwerkende kracht) leiden wanneer een werknemer uit dienst treedt of overlijdt. Het verdient dan ook de voorkeur de instemming schriftelijk vast te leggen. Let er tot slot op dat er pensioenuitvoerders zijn die deze wijziging in fiscale wetgeving aangrijpen om meer zaken in de pensioenregeling aan te passen. Controleer het wijzigingsvoorstel van je pensioenuitvoerder dan ook goed op overige wijzigingen.
Geef je werknemer(s) of jezelf nog in 2017 een bonus
Als je aan het einde van 2017 nog vrije ruimte over hebt én je overweegt om één of meer werknemers een bonus te geven, dan kun je deze bonus in de vrije ruimte laten vallen, mits je deze nog in 2017 uitbetaalt. Hierbij geldt wel dat de bonus aan het gebruikelijkheidscriterium moet voldoen. Dit betekent dat de bonus niet meer dan 30% mag afwijken van wat voor vergelijkbare werknemers in dezelfde sector gebruikelijk is. Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de Belastingdienst in ieder geval als gebruikelijk. Ben je dga en heb je deze € 2.400 nog niet gevuld? Dan mag je jezelf ook een bonus toekennen om dit bedrag vol te maken. Wil je een nog hogere bonus toepassen, dan moet je bewijzen dat een dergelijke bonus in jouw sector gebruikelijk is.
Keer terug naar IB-onderneming
Soms is het drijven van een onderneming via een BV niet langer voordelig genoeg. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het behalen van beperkte winsten. Je kunt dan overwegen om de onderneming van de B.V. te laten overgaan naar een IB-onderneming (bijv. eenmanszaak). Als IB-ondernemer heb je ondernemersfaciliteiten die de BV niet kent en hoef je geen hoog belast salaris op te nemen. Fiscaal gezien kan het daarom een goede optie zijn om als IB-ondernemer verder te gaan. Echter, er zijn meer criteria waar rekening mee moet worden gehouden, denk hierbij bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid.
Schenk nog vóór 1 januari 2018
Doe nog vóór 1 januari 2018 een schenking aan jouw (klein)kinderen, dan kunnen zij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van € 5.320 (kinderen) of € 2.129 (algemene vrijstelling). Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt daarnaast een eenmalige vrijstelling voor schenkingen van € 25.526.
Is het een schenking aan kinderen voor een studie, dan is de eenmalige vrijstelling € 53.176 en voor de eigen woning is de eenmalige vrijstelling zelfs € 100.000. Als je de eenmalige vrijstelling wilt benutten dan maakt het op zich geen verschil of de schenking in 2017 of in 2018 wordt gedaan. De vrijstelling van € 100.000 geldt voor iedereen die tussen de 18 en 40 jaar is. Je hoeft niet het gehele bedrag in een jaar te schenken, je hebt de mogelijkheid een deel te schenken in bijvoorbeeld 2017 en in 2018 het onbenutte deel te schenken. De verhoogde vrijstelling wordt beïnvloed als er in een voorgaand jaar al een eenmalig verhoogde schenking is toegepast. Heeft degene aan wie je wilt schenken de leeftijd van 40 jaar al bereikt, maar is diens partner wel jonger, dan kan de eenmalige vrijstelling toch worden toegepast.
Ga voor meer tips naar www.JAN.nl/eindejaarstips2018
Meer weten? Neem contact met ons op via tel. 088-2202200 of Communicatie@JAN.nl
Artikel geplaatst op: 06 december 2017 - 16:22

Gerelateerd

Delen