Advertorial
Jongerenloopbaancentrum Voor-Werk

In een veilige omgeving doen jongeren ervaring op als werknemer. Zij leren de basisvaardigheden die nodig zijn om een baan te krijgen en te houden: op tijd komen, afspraken maken, klussen doen, samenwerken. Jongerenloopbaancentrum Voor-Werk bereidt jongeren tot 23 jaar voor op opleiding, stage of werk.
Iedere jongere volgt een eigen programma. Onder leiding van ervaren werkmeesters kunnen zij ervaring opdoen met koken/bakken, schilderen, timmerwerk, lassen, rijwiel herstellen, schoonmaken en receptiewerkzaamheden. In dagelijkse sportactiviteiten leren jongeren samen te werken, rekening te houden met anderen, door te zetten en zich aan de regels te houden. Sport draagt bij aan zelfvertrouwen, zelfoplossend vermogen en het verminderen van angstige en depressieve gevoelens. Bij training en vorming ligt het accent op kennisoverdracht en oefenen van vaardigheden. Onderwijs wordt gegeven op het niveau van de jongeren en als voorbereiding op vervolg onderwijs. Voorbeelden van trainingsactiviteiten zijn werk- en stagetraining (motivatie brief, opstellen CV, maken van een portfolio, sollicitatiegesprekken, sociale vaardigheden en vergroten van het zelfbewustzijn).
De doelgroep bestaat uit jongeren van 16 jaar tot 23 jaar, die geen aansluiting hebben bij onderwijs. Jongeren met weinig motivatie worden actief benaderd. Iedere jongere heeft bij Voor-Werk een eigen trajectbegeleider, die persoonlijke begeleiding geeft vanaf instroom tot uitstroom en ook daarna.
Aanmelden: toegang@parlan.nl
Informatie: Paul Kok, projectleider Voor-Werk, paul.kok@parlan.nl, tel. 06-29069901. Voor-Werk, De Vork 20, 1704 BX Heerhugowaard.
Artikel geplaatst op: 06 december 2017 - 18:32

Gerelateerd

Delen