Advertorial
Verzuimspecialist als financieel adviseur

Effectieve verzuimbegeleiding bespaart veel geld en belasting
"De aanpak van verzuim is een serieuze zaak", vindt Jos Konijn van Varea Reïntegratie. Als een medewerker eerst twee jaar ziek is of bij ziekte het contract afloopt en daarna nog eens tien jaar lang een WIA uitkering ontvangt, betaalt u dat als werkgever voor het grootste deel zelf. Dan kunnen de kosten in de tonnen lopen. Voor zowel vast als tijdelijk personeel.
Dat weten veel werkgevers niet. U merkt dat pas twee jaar later, als een aanslag voor de ‘gedifferentieerde premie’ van de Belastingdienst. Dat valt niet meer op, van de zieke ex-werknemer die twee jaar geleden in de WIA terecht kwam.
En dan hebben we het alleen nog maar over de directe kosten van loondoorbetaling en uitkeringen. De indirecte kosten kunnen daarnaast ook flink oplopen. Dus een ondernemer die denkt dat hij na ontslag van een zieke werknemer af is, vergist zich lelijk. Daarbij krijgen werkgevers in 2015 ook nog te maken met de ‘Transitievergoeding’ bij ontslag. Ook na een verzuimperiode van twee jaar.
Het is daarom belangrijk dat er in het eerste en vooral tweede ziekteverzuimjaar voldoende inspanning wordt geleverd aan reïintegratie, om WIA instroom te voorkomen. Als de werknemer in de WIA zit, hebt u er geen invloed meer op, terwijl u wèl de uitkering betaalt.
Verzuimbegeleiding is complex geworden en een arbodienst of bedrijfsarts is niet meer genoeg. Werkgevers zijn zich daar onvoldoende van bewust. Zo worden er veel reïntegratiekansen gemist. Dan duurt het verzuim onnodig lang, met onnodig hoge kosten en een grote kans op een loonsanctie van het UWV. Dat moet voorkomen worden.
Een verzuimspecialist als Varea Reïntegratie pakt niet alleen het verzuim zelf daadkrachtig aan, maar zorgt ook voor voldoende reïntegratie-inspanning. Vanaf de eerste ziekteweek. Zowel binnen als buiten het bedrijf. Daarnaast worden er veel (arbeids)deskundige adviezen gegeven om het verzuim daadwerkelijk te verminderen (preventie) en de schadelast flink te beperken.
Voor meer informatie:
www.varea-reintegratie.nl
Artikel geplaatst op: 21 november 2014 - 12:16

Gerelateerd

Delen