Een Penitentiaire Inrichting voor Zaanstad

Een Penitentiaire Inrichting voor Zaanstad. (Foto: aangeleverd)

Aan de westkant van Zaanstad, grenzend aan het Noordzeekanaal, ligt het bedrijventerrein HoogTij. Het bestaat uit 100 hectare uit te geven bedrijventerrein, waaronder circa 30 hectare haventerrein. Het is een bedrijventerrein voor een breed scala aan bedrijven, met plaats voor bedrijven in een zware milieucategorie, maar ook voor kleinschalige bedrijvigheid.
Als je op dit moment langs HoogTij rijdt, springen de bouwwerkzaamheden voor de Penitentiaire Inrichting Zaanstad direct in het oog. Op een kavel van circa 95.000 m2 is in het voorjaar van 2014 gestart met de bouw van een nieuwe Penitentiaire Inrichting die in 2016 in gebruik zal worden genomen. De PI wordt gerealiseerd door het consortium Pi2, een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam en Imtech. De bouw geeft een sterke impuls aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein. De komst van de PI betekent bijvoorbeeld, dat de bereikbaarheid van HoogTij per openbaar vervoer verbetert en dat de openbare ruimte versneld wordt ingericht.
Ook het bedrijfsleven en de werkgelegenheid in Zaanstad merken de komst van de PI. Zo worden contracten gesloten met lokale bedrijven als Wilo, tevens op HoogTij gevestigd, en Vetim. Ook in de exploitatiefase zal de PI mogelijk diensten afnemen van lokale toeleveranciers.
Wilt u uw bedrijf ook vestigen op HoogTij? Neem dan contact op met de heer Fred Molanus, gemeente Zaanstad via f.molanus@zaanstad.nl of tel. 06-21282233. Wilt u diensten leveren aan het consortium Pi2, dan kunt u een bericht sturen naar info@pi2-zaanstad.nl

Artikel geplaatst op: 04 september 2014 - 13:02

Gerelateerd

Delen