Geld lenen gaat geld kosten

In het Belastingplan 2019, zoals dit met Prinsjesdag werd gepresenteerd, kwam het kabinet Rutte III met een onverwacht konijn uit de hoge hoed. Er werden maatregelen aangekondigd om schulden van dga’s aan hun eigen bv’s aan een heffing te onderwerpen. Op deze manier zou er een einde komen aan de praktijk dat dga’s gelden opnemen uit hun bv’s, deze betitelen als lening (of rekening courant), en daarmee de heffing van inkomstenbelasting voor onbepaalde tijd uit te stellen.
Hoewel er nog geen concreet wetsvoorstel is neergelegd, volgt waarschijnlijk in 2019, zijn de contouren van de te treffen maatregelen wel aangekondigd. Het voornaamste punt in de nu opgelaten proefballon is dat het niet langer is toegestaan om een schuld aan de eigen bv te hebben van meer dan € 500.000. Is de schuld toch hoger, dan zal over het meerdere inkomstenbelasting verschuldigd zijn, tegen het alsdan geldende tarief van 26,9%. Deze maatregel gaat vooralsnog vanaf 2022 gelden.
In principe is het niet van belang waarvoor de opgenomen gelden zijn bestemd. De bekende rekening courant met de vennootschap zal op een zelfde wijze worden getroffen als een lening ter financiering van onroerende zaken. Alleen voor leningen ter financiering van de eigen woning van de dga gaat een overgangsregeling gelden.
Hoewel het nog onduidelijk is hoe de regeling uiteindelijk zal luiden, kunnen nu al voorbereidingen worden getroffen. Daarbij kan met name worden gekeken of er schulden zijn van meer dan € 500.000. Is dit het geval, dan kunnen oplossingen worden bedacht om aan de betreffende maatregel te ontkomen. Een oplossing kan bijvoorbeeld worden gevonden in het aangaan van externe financiering (bij bank of bevriende relatie), het aflossen van de leningen in 2019 tegen een wat lager tarief 25% via een dividenduitkering, dan wel aflossing van de lening aan de bv.
Gelukkig is er nog enige tijd om hier over na te denken. De praktijk zal daarbij al haar inventiviteit aanspreken. De aangekondigde maatregel plaatst de slogan “geld lenen kost geld” wel weer in een heel ander perspectief.
mr. Timo J. Laan is werkzaam bij RSM te Alkmaar.
tlaan@rsmnl.nl | www.rsmnl.com
Artikel geplaatst op: 23 november 2018 - 14:42

Gerelateerd

Delen