column
Doet u ook mee?

Nu actie ondernemen
Onze regio krijgt de komende jaren te maken met een aantal forse opgaven: de energietransitie, woningbouw en een toenemende zorgvraag. Voor deze opgaven is een groot arbeidspotentieel nodig, maar door de aantrekkende economie is er in verschillende sectoren nu al een grote krapte op de arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord. Hoe kunnen we er dan voor zorgen, dat er voldoende gekwalificeerde medewerkers beschikbaar zijn? Dat is een vraagstuk die onze regio alleen in de samenwerking kan oplossen.
De bouw, techniek en zorg, maar ook onderwijs, handel en dienstverlening, kampen op dit moment met grote tekorten aan gekwalificeerde medewerkers. Bedrijven ondervinden grote belemmeringen bij de zoektocht naar personeel. De vraag naar arbeidskrachten is groot en zal nog fors toenemen. Aan de andere kant zijn er in deze regio 15.000 werkzoekenden, die moeite hebben om aan de slag te komen. Daaronder zijn laagopgeleiden en mensen met een migratie-achtergrond, maar ook mensen met een achtergrond in administratieve beroepen en 50-plussers.
De krapte op de arbeidsmarkt en de hierboven beschreven mismatch remt de economische groei. Om de economie draaiende te houden en de regionale opgaven succesvol op gang te brengen is het belangrijk dat vraag en aanbod elkaar beter en sneller vinden. Om ook voor de lange termijn de economie en arbeidsmarkt in de regio te versterken, moet er nu actie worden ondernomen. De exponentiële ontwikkelingen vergen een andere, meer integrale benadering van arbeidsmarkt-vraagstukken, een verandering van de rol van het onderwijs en het bedrijfsleven en een sterkere verbinding tussen het economisch domein en het sociaal domein.
Maar liefst 34 partijen uit Noord-Holland Noord tekenen 29 oktober, voor de start van Het Grootste Werkfestival, het convenant Voor een werkende arbeidsmarkt. Het convenant loopt van 2019 tot en met 2025. De ambitie van deze regionale partijen is het realiseren van een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt in de regio Noord-Holland Noord. Een krachtige arbeidsmarkt waarin iedereen die kan werken, werkt en daarmee een bijdrage levert aan een sterke regionale economie.
Onze regio gaat voor een werkende arbeidsmarkt. Doet u ook mee?
Sharon Smit, directeur RPAnhn
Artikel geplaatst op: 21 oktober 2018 - 14:47

Gerelateerd

Delen