column
Theoretiseren of gewoon
maar beginnen?

Bijdragen aan de CO2 reductie
Steeds duidelijker wordt, dat het kabinetsbeleid gericht op een CO2 arme economie vastloopt in lastige discussies over verdeling van kosten en misschien ook wel politieke onwil om keuzes te maken. Dit belemmert het zicht op de mogelijkheid om nu al zelf in beweging komen en te werken aan praktische oplossingen.
Dat is de reden dat de Amsterdam Logistics Board, Provincie Flevoland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV, de Hogeschool van Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en Connekt (Topsector Logistiek) hebben besloten samen te werken in de verbetering en innovatie van de mobiliteit en bereikbaarheid.
De genoemde partijen hebben de drive om bij te dragen aan reductie van CO2 uitstoot en het verbeteren van de algemene doorstroming voor het wegverkeer en de bereikbaarheid. Zij doen dit door kennis en ervaring te bundelen acties en programma’s te ondersteunen en initiëren. Acties richten zich onder meer op het anders organiseren van transport, waarmee reductie van CO2 uitstoot wordt bereikt. Dit laat zien dat economische ontwikkeling en verbetering van leefbaarheid en bereikbaarheid juist zeer goed samen kunnen gaan.
Een van de gezamenlijke initiatieven is het programma Noord West Connect. Noord West Connect benadert verladers en onderzoekt samen met hen van welke bestaande of nieuwe verbindingen zij gebruik zouden kunnen maken. Bij het opzetten van nieuwe verbindingen worden beproefde instrumenten ingezet, waaronder de WeConnekt-app, waardoor snel zichtbaar is of er een match gemaakt kan worden.
Het belangrijkste doel is het bevorderen van realistische en kosteneffectieve verschuiving van de weg naar andere modaliteiten, waardoor reductie van milieubelasting en verbetering van bereikbaarheid hand in hand kunnen gaan. Gedurende een jaar zal een programmamanager gesprekken initiëren en bijeenkomsten organiseren in samenwerking met de regionale initiatiefnemers. Rond de zomer van 2019 wordt de balans opgemaakt en moeten eerste resultaten zichtbaar zijn.
Praktisch en minder theorie. Dat past goed in onze regio.
Meer weten over dit programma? Neem contact op met Ontwikkelingsbedrijf NHN:
info@nhn.nl en 072-5195774.
Thijs Pennink
Directeur Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland-Noord
Artikel geplaatst op: 21 oktober 2018 - 08:15

Gerelateerd

Delen

Er zijn nog geen reacties

Plaats je reactie: