column
Tijdig adviseur inschakelen

Familiebedrijf ten onrechte het
ondergeschoven fiscale kindje
Familiebedrijven zijn van onschatbare waarde. Dit is goed terug te zien in het aantal familiebedrijven in de regio Alkmaar. Deze bedrijven zijn speciaal. Waarom? Het draait bij deze bedrijven om continuïteit. De bestuurders (vaak de oudere generatie) werken samen met 'de bestuurders in opleiding' (de jongere generatie) om zo de gehele onderneming inclusief de leiding en het eigendom van het bedrijf goed over te kunnen dragen en het familiebedrijf nog in lengte van jaren te laten voortbestaan.
Generatie op generatie wordt deze traditie voortgezet en is men druk bezig met de bedrijfsvoering. Toch is het niet ondenkbaar, dat op enig moment de overdracht aan een andere partij aan de orde komt. Daarbij is het doorgaans vanuit planningsperspectief wenselijk om de volgende generatie van een dergelijke verkoop te laten meeprofiteren. Wat men hierbij vaak over het hoofd ziet, is de juridische, maar vooral ook de fiscale planning van de overdracht van de onderneming.
Wij zien veel leden van de van de oudere generaties bij ons langskomen met een tijdspad voor een overdracht van hun onderneming van ongeveer twee/drie jaar. Dit tijdspad volstaat bij lange na niet als je optimaal wilt profiteren van de fiscale mogelijkheden. Een bedrijfsopvolgingstraject dient veel eerder ingezet te worden, waarbij voor een reëlere planning een jaar of zeven (!) moet worden aangehouden.
Ben je er op tijd bij, dan zijn er de nodige mogelijkheden tot het benutten van fiscale faciliteiten. Zo wordt er voorkomen dat een - groot - gedeelte van de waarde van de onderneming direct wordt afgedragen aan de fiscus. Maar let wel, daarvoor is een brede horizon nodig. Denk daarbij bijvoorbeeld alleen al aan het feit dat de kinderen tenminste drie jaar in de onderneming werkzaam moeten zijn om de fiscale faciliteiten optimaal te benutten. Of de voorwaarde dat de kinderen de aandelen in de onderneming minimaal vijf jaar in hun bezit moeten hebben alvorens de onderneming te kunnen verkopen, met instandhouding van de fiscale faciliteiten. Bij het niet voldoen aan de voorwaarden loopt men het risico om - uiterlijk bij overlijden - over het in de onderneming gespaarde vermogen tegen een heffing van circa 40% aan te lopen.
Door tijdig een adviseur voor bedrijfsopvolging in te schakelen, blijven alle dialogen open en kwesties goed bespreekbaar. Fiscaal gezien is er voldoende tijd om een structuur op te zetten en zo het gehele traject samen met de nieuwe generatie op te zetten en in te wijden. Naast de fiscale voordelen, zorgt een (gefaseerde) bedrijfsoverdracht vaak ook voor meer betrokkenheid bij de volgende generatie bij de onderneming, hetgeen ook de nodige rust brengt bij de oudere generatie.
Het zou toch zonde zijn als het met de nodige inspanningen en jarenlange ondernemerschap opgebouwde vermogen op enig moment voor een groot gedeelte ten prooi valt aan de fiscus. Voornaamste punt: begin tijdig met de overdracht van uw onderneming naar de volgende generatie.
Kom daarom tijdig langs, zodat wij in de toekomst veel voor u kunnen besparen. Wij zijn benieuwd naar het verhaal achter en de toekomstperspectieven van uw onderneming en denken graag mee.
Mr. Timo J. Laan
RSM Alkmaar
tlaan@rsmnl.nl | www.rsmnl.com
Artikel geplaatst op: 08 september 2018 - 19:36

Gerelateerd

Delen