column
Wat we niet weten

Onze verborgen parel
Een vaak terugkerend onderwerp is de kwaliteit van de regio en de relatieve onbekendheid ervan zowel binnen als buiten de regio.
Een goed voorbeeld daarvan is de mogelijke rol van de regio in de energietransitie. Voor de kust van Noord-Holland zullen de komende jaren enorme aantallen windmolens worden gebouwd. De velden zijn al aangewezen. De vraag is nu hoe deze opgewekte energie aan land komt. De eerste gedachte is via kabels. Tennet heeft nu al aangegeven, dat bij verdere uitrol van windparken dit de capaciteit van het elektriciteitsnet ver te boven gaat en dat naar andere dragers van energie moet worden gekeken. Bijvoorbeeld waterstof.
En daarmee komt onze verborgen parel Den Helder in beeld. De aanwezigheid van een omvangrijke offshore infrastructuur voor conventionele energieproductie biedt mogelijkheden om de overgang naar duurzame energiebronnen zoals offshore wind te versnellen. Het slim koppelen van offshore windparken en gasinfrastructuur heeft de potentie om CO2-uitstoot serieus te verlagen, een volledig duurzaam energiesysteem in 2050 mogelijk te maken en de kosten van de transitie op de Noordzee drastisch te verminderen. Dit slim koppelen van energienetwerken noemen we ‘systeemintegratie’. Een studie van TNO van mei 2018 bevestigt dit: “Den Helder speelt vanwege de aanwezige gas-infrastructuur een belangrijke rol in de Energietransitie”. Grootschalige productie van waterstof op de Noordzee is alleen effectief in te zetten door gebruikt te maken van pijpleidingen, bij voorkeur bestaande. Drie grote pijpleidingen stelsels, die vloeibare gasmengsels vervoeren van de offshore gas- en olieplatforms, landen in Den Helder. Den Helder heeft daarmee een cruciale positie voor het transport van gassen.
Het is gek, dat ondanks deze gegevens de regio elke keer zo zijn uiterste best moet doen om zichtbaar te maken dat de regio Noord-Holland Noord alle assets in huis heeft. We moeten beginnen het te weten, daarna is het een kwestie van vertellen op de juiste plaatsen en anderen voor deze gedachten winnen. Lobbyen dus. Het is het alleszins waard, wetend wat voor impuls dit aan de regionale economie van de regio kan bieden. Ik ben maar begonnen het te vertellen.
Thijs Pennink
Directeur Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland-Noord
Artikel geplaatst op: 26 juni 2018 - 08:15

Gerelateerd

Delen

Er zijn nog geen reacties

Plaats je reactie: