column
Lesje leren

De menselijke factor
De slag om personeel is volop aan de gang in Noord-Holland Noord. Bedrijven investeren in personeel. HR geeft haar individuele medewerkers aandacht, want die mogen weer in de watten worden gelegd. Met de focus op menselijk kapitaal realiseren bedrijven groei. Medewerkers zijn namelijk geen resources, maar ZIJN het bedrijf. De winnaars zijn uiteindelijk die bedrijven die een cultuur weten te creëren, die echt om mensen draait!
Het jaarlijkse beoordelingsgesprek en voortgangsgesprek heeft nauwelijks positieve invloed op prestaties en motivaties. De continue dialoog tussen leidinggevende en medewerker wint duidelijk terrein als vervanging voor de saaie gesprekken met beoordelingsformulieren. Korte inhoudelijke gesprekken over prestaties en ontwikkeling motiveert medewerkers en boost de betrokkenheid.
Een cultuur waar de manager sturend is in wat de functie inhoudt en waar de medewerker dus aan moet voldoen, werkt niet stimulerend en wordt weinig gewaardeerd. Medewerkers die bewust met hun eigen ontwikkeling bezig zijn, willen ook eigen regie over hun ontwikkeling. Een opleidingsbudget wat naar eigen inzicht besteed kan worden, past daarbij. Controle houden is niet waar we de oorlog mee gaan winnen!
Ja, en misschien willen medewerkers wel iets heel anders, een overstap maken naar een heel andersoortige functie. Waarom niet? Deze tijd vraagt om anders denken en anders doen. Mensen hebben potentieel en talenten die op meerdere plekken en in verschillende rollen goed benut kunnen worden. Een open mind voor dit potentieel en wisseling van functies levert blije medewerkers op. Loopbaantrajecten, zogenoemde loopbaan APK’s, aanbieden, zodat medewerkers ondersteuning krijgen bij het zoeken naar en bepalen van naar nieuwe loopbaanmogelijkheden zijn cadeautjes.
Alles draait om de menselijke factor. Leidinggevenden spelen hier een belangrijke rol in. Leidinggevenden moeten de medewerkers begeleiden, zelfs coachen als het om ontwikkeling gaat. Deze begeleiding vraagt in sommige gevallen het herijken van persoonlijke overtuigingen van individuele leidinggevenden, een andere kijk ontwikkelen op de eigen rol als manager en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Het investeren in de ontwikkeling van leidinggevenden zien wij om die reden ook als trend binnen Noord-Holland Noord organisaties.
Er zijn genoeg organisaties die in deze tijd veel aandacht besteden aan het werven van nieuwe medewerkers en veel geld uitgeven aan arbeidsmarktcommunicatie, maar de achterdeur staat bij sommige bedrijven wagenwijd open. Het bestaande personeel wordt 'for granted' genomen, talent wordt niet of nauwelijks erkend en wordt over het hoofd gezien als het gaat om interne doorstroming. Gebrek aan loopbaankansen en -ontwikkeling regeert nog steeds aan de top als reden om organisaties te verlaten. Zonde.
Jolanda Bakker
commercieel directeur
H&S Adviesgroep

Artikel geplaatst op: 19 april 2018 - 13:04

Gerelateerd

Delen