column  CKH Advocaten - Lars Vader: Synergie tussen werkgever en werknemer

Optimale samenwerking
Toevallig hoorde ik laatst tijdens een netwerkbijeenkomst het woord ‘arbeidsmarktcommunicatie’. Een woord, dat mij (nota bene als arbeidsrechtspecialist) op dat moment eigenlijk weinig zei. Thuis gekomen ben ik dan ook meteen even gaan ‘googelen’:
“Arbeidscommunicatie is het structureel communiceren naar de interne en externe arbeidsmarktdoelgroepen en hun beïnvloeders met als doel het werven van nieuwe medewerkers, het positief beïnvloeden van het werkgeversmerk en/of het contact onderhouden met huidige, potentiële oud-medewerkers”.
Vrij vertaald - vanuit mijn beroepsperspectief - interpreteer ik deze definitie als 'Een zoektocht naar de optimalisatie van de samenwerking tussen werkgever en werknemer'.
Voor een optimale samenwerking tussen werknemer en werkgever is het voor de werkgever allereerst van groot belang om het juiste personeel te werven; de sollicitatieprocedure. Voor deze selectie bestaat overigens geen juridisch kader. Dit speelveld verandert echter, zodra er wordt toegewerkt naar het mogelijkerwijs kunnen sluiten van een arbeidsovereenkomst. Weliswaar geldt bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst (nog steeds) een zeer ruime mate van contractsvrijheid, maar dit is niet ongelimiteerd. Zo heeft bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling een zogenoemde sollicitatiecode opgesteld. Deze regels zijn voor de sollicitant niet afdwingbaar, maar bij een overtreding kan dit wel leiden tot een klacht en zelfs de basis vormen voor het vaststellen van onrechtmatig selectiebeleid. Daarnaast dient bij de werving bijvoorbeeld rekening te worden gehouden met de beginselen op grond van de Wet gelijke behandeling van onder meer mannen en vrouwen, handicap of chronische ziekte en of leeftijd. Uitgangspunt moet in elk geval zijn, dat iedere sollicitant gelijke kansen heeft.
Het opstarten van een sollicitatieprocedure moet dus zorgvuldig plaatsvinden. Het prille begin van de zoektocht naar de optimale samenwerking tussen werkgever en werknemer. En dan meteen al met de nodige waarborgen voor de werknemer omgeven.
Zodra met de geselecteerde sollicitant een arbeidsovereenkomst is gesloten, is het zaak om deze nieuwe arbeidskracht (verder) op te leiden en te (blijven) ontwikkelen, zodat hij of zij zijn of haar functie optimaal kan (blijven) vervullen. Een werkgever is immers ook wettelijk gehouden om bij te dragen aan de opleiding en ontwikkeling van een werknemer. Doorgaans zal de werkgever daar overigens wel de nodige voorwaarden aan willen verbinden, zoals de eventuele terugbetaling van gemaakte (opleidings)kosten. Om bij een eventueel toekomstig vertrek van de werknemer onduidelijkheden en discussies op dit punt te voorkomen, is het belangrijk om op voorhand al duidelijke afspraken te maken over zowel de (opleidings-)mogelijkheden binnen de onderneming als de bijbehorende verwachtingen en de eventuele financiële gevolgen.
Een werkgever dient ook met een werknemer in gesprek te blijven over zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en over de ontwikkeling en verandering van de onderneming zelf. Doel is dat partijen met elkaar (blijven) zorgen voor een positieve instelling die verdere naamsbekendheid en groei van de onderneming - en de werknemer zelf - bevordert.

Conclusie


Arbeidsmarktcommunicatie definieer ik als 'Het realiseren van synergie tussen werkgever en werknemer'. De werving en selectieprocedure en de (persoonlijke) ontwikkelingsplannen van het personeel zijn zeer belangrijke pijlers voor de het (kunnen) optimaliseren van de relatie tussen werkgever en werknemer. Zij kunnen bovendien (mede) zorg dragen voor het optimaliseren van (het resultaat van) de onderneming. Laat u zich in ieder geval goed informeren alvorens een selectiebeleid uit te voeren. De gevolgen en risico’s kunnen namelijk groot zijn en zijn veelal te voorkomen. Vragen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op via telefoonnummer 072-5114032 of via de e-mail:
vader@ckh-advocaten.nl.
Lars Vader
Advocaat Arbeidsrecht

Artikel geplaatst op: 01 mei 2017 - 17:55

Gerelateerd

Delen