Klaar voor
stokje
overdragen?

In veel familiebedrijven werken verschillende generaties samen, maar wordt er over opvolging met nog geen woord gerept. Sterker nog: er rust vaak een taboe op opvolging. En dat terwijl dit een zeer kwetsbaar moment is voor zowel de familie als het bedrijf.
Onderzoek heeft uitgewezen, dat slechts 30% een eerste overdracht overleeft en 13% van de bedrijven bestaat nog na een tweede generatiewisseling. Hoe komt dat? Dat komt door verschillende aspecten. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle opvolging is de vertrekstijl van de overdragende generatie. Hoe ziet de overdrager de opvolging? Is er voldoende vertrouwen in de nieuwe generatie om zaken los te laten? Worden zaken uitgesproken?
Veel overdragers dragen wel verantwoordelijkheden over, maar niet de bevoegdheden en zo blijven zij na hun 'vertrek' invloed uitoefenen op het bedrijf. Hierdoor wordt de nieuwe generatie belemmerd in het doorvoeren van veranderingen. Dit kan een succesvolle voortzetting zwaar in de weg zitten. Overdragers die daarentegen in staat zijn om ruimte te geven aan de nieuwe generatie hebben de meeste kans op een succesvolle voorzetting van hun bedrijf. Daarom is één van de eerste vragen aan overdragers in de begeleiding naar een succesvolle opvolging: 'Bent u er zelf aan toe om het stokje over te dragen?'
Artikel geplaatst op: 09 september 2018 - 14:00

Gerelateerd

Delen