'Familiebedrijven zijn de meest
geweldige bedrijven die er zijn!'

nhzaken "Bovenstaande kop is een mooie binnenkomer in deze en oprecht ook onze mening. Niet alleen zijn wij als samenwerkende zussen een familiebedrijf, wij hebben er vijf jaar geleden heel bewust voor gekozen om familiale ondernemers te begeleiden naar een beter leven, voor zichzelf, de familie en hun familiebedrijf. Regelmatig wordt ons de vraag gesteld: 'Waarom het familiebedrijf?' Een eenduidig antwoord hierop valt niet te geven. Wel hebben we in onze eigen familie voorbeelden gezien zoals het niet moet, waar tot op de dag van vandaag de familie gebrouilleerd is, gewoonweg door de botsing van belangen tussen enerzijds het bedrijf en anderzijds de familie. Wellicht komt hier onze diepere drijfveer vandaan.
Familiebedrijven werken dag in dag uit, vaak al meerdere generaties lang, met ‘bloed, zweet en tranen’ en stoppen hun hele ziel en zaligheid in het bedrijf, zodat het bedrijf weer kan worden ‘doorgegeven’ aan de generaties die komen. De emoties die ermee gepaard gaan, zijn voelbaar en een ieder kan zich er een voorstelling bij maken. De opvolging naar de volgende generatie gaat met een gevoel van trots en is dikwijls een hobbelige pad waarbij veel gebeurt voor beide generaties, de betrokken familieleden en medewerkers. Geen één opvolgingstraject is hetzelfde en toch is er vaak een gemene deler. In alle gevallen gaat het om ruimte geven door de overdragende generatie en ruimte nemen door de opvolgende generatie. Een complex proces, waarin veel kan misgaan. Het opvolgingsproces is dan ook als het meeste gevaarlijke moment in een familiebedrijf.
Onze missie is om het familiebedrijf succesvol te laten voortbestaan onder leiding van de nieuwe generatie, waarbij de familieband goed blijft dan wel versterkt en verbetert. In de familiegesprekken met alle betrokken familieleden zorgen we ervoor, dat elk lid van de familie zich kan vrij uitspreken waardoor het onuitgesprokene uitgesproken wordt. Niet alleen geeft dit letterlijk veel opluchting, het zorgt er tevens voor dat er concrete stappen kunnen worden gezet in het opvolgingsproces. Zaken worden duidelijker; zoals de kwaliteiten van een ieder, de onderlinge rolverdeling en de gezamenlijke visie op de toekomst van het bedrijf. Als alle neuzen dezelfde kant op staan, wordt de kracht van het familiebedrijf enorm versterkt en wordt 1 1 simpelweg 3! En als dat gebeurt, kan het familiebedrijf alle toekomstige uitdagingen aan. Op naar de volgende generatie!"
'Onze missie is om het familiebedrijf succesvol te laten voortbestaan'
'Op naar de volgende generatie!'
Liane en Carola de Ruijter
www.succesvolleopvolging.nl
info@succesvolleopvolging.nl
Artikel geplaatst op: 07 september 2018 - 21:00

Gerelateerd

Delen