Ruimte voor duurzame en innovatieve groei

Ruimte voor duurzame en innovatieve groei. (Foto: aangeleverd)
De provincie Noord-Holland investeert in een duurzaam en innovatief midden- en kleinbedrijf. De huidige coalitie heeft daar in totaal € 18 miljoen euro voor uitgetrokken. Dit geld wordt deels via het Innovatiefonds ingezet om (financiële) knelpunten weg te nemen.
Daarnaast helpt de provincie met het programma GO-NH ondernemers om initiatieven op het gebied van duurzame mobiliteit en circulaire economie verder te brengen. Met het Programma Innovatief en Investeringsgereed MKB (PIM) wil de provincie de komende drie jaar zo’n 30.000 MKB’ers bereiken en 350 innovatieve en duurzame ondernemers met maatwerkadvies bijstaan om groei te realiseren. Ook stelt de provincie in 2018 weer 2 miljoen euro beschikbaar voor de Rijksregeling MKB-innovatiestimulering Topsectoren, de MIT. Dat bedrag wordt verdubbeld door het Rijk.
Meer informatie: Wouter Huijzendveld, Adviseur Innovatiefondsen, provincie Noord-Holland, 06-31688185,
huijzendvela@noord-holland.nl
Artikel geplaatst op: 18 april 2018 - 18:14

Gerelateerd

Delen