Airbnb Texel, Zandvoort en Bergen net zo groot als in Amsterdam
Jaap Bond: 'Toeristen belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid'

Airbnb slaapplaatsen in de provincie Noord-Holland. (Foto: aangeleverd)
Verhoudingsgewijs worden op Texel, in Zandvoort en in Bergen vrijwel net zoveel Airbnb-slaapplaatsen aangeboden als in Amsterdam, 3 à 4% van het totale woningaanbod. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Recreatie en Toerisme Jaap Bond: “Toeristen geven jaarlijks bijna 8,5 miljard euro uit in Noord-Holland. Het is daarmee een belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid. De provincie biedt de gemeenten met dit onderzoek inzicht in het aandeel dat Airbnb daarin heeft.”
Verreweg de meeste slaapplaatsen die in Noord-Holland via Airbnb worden aangeboden bevinden zich in Amsterdam (ruim 50.000). Op gepaste afstand volgen Haarlem (3426), Bergen (1965) en Zandvoort (1170). De gemiddelde prijs voor een accommodatie is € 157,92 per nacht. De duurste accommodaties bevinden zich in Bloemendaal (gemiddeld € 200,85) en de goedkoopste in Heerhugowaard (€ 75,82). In de zomermaanden (juni, juli en augustus) van 2017 hebben toeristen in totaal € 25 miljoen uitgegeven aan overnachtingen in Noord-Holland via Airbnb.
Zowel in de Metropoolregio Amsterdam als in Noord-Holland Noord zijn gemeenten bezig met het opstellen van regionaal beleid voor verblijfsrecreatie. De provincie biedt met dit onderzoeksrapport inzicht in het aandeel dat Airbnb daarbinnen heeft. Airbnb deelt zelf geen gegevens. Onderzoeksbureau BeFormation heeft daarom gebruik gemaakt van ‘webscraping’. Met deze techniek wordt publiek beschikbare informatie van internet verzameld en slim gecombineerd. Voor dit onderzoek heeft BeFormation zich onder meer gebaseerd op het aantal advertenties en recensies.
Artikel geplaatst op: 27 maart 2018 - 17:46

Gerelateerd

Delen