Duurzaam of groen imago succes van een bedrijf

Met een duurzame bedrijfsvoering kunnen bedrijven kosten besparen. Bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energie. Bovendien kan een duurzaam of groen imago bijdragen aan het succes van een bedrijf.
Een duurzaam of groen imago bijdragen aan het succes van een bedrijf. (Foto: Shutterstock)

Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de 3 P’s: people, planet, profit. Dit betekent dat in de bedrijfsvoering rekening wordt gehouden met de effecten op werknemers, het milieu en de maatschappij. Vaak leveren investeringen in duurzaamheid en energiebesparende maatregelen kostenbesparingen op. Op elke afdeling valt winst te behalen. Bedenk welke duurzame onderwerpen belangrijk zijn:
Logistiek: Duurzaam vervoer leidt tot kostenbesparing. Denk aan elektrisch rijden of reizen met het openbaar vervoer. En door slimmer te werken wordt bijvoorbeeld de balans tussen werk en privé van uw medewerkers beter. Maak thuiswerken mogelijk en doe aan teleconferenties. Inkoop: Wie duurzaam inkoopt let naast prijs en kwaliteit ook op sociale aspecten en milieuaspecten. Productie: Bedrijven hebben al te maken met milieuvoorschriften en het Activiteitenbesluit, zoals de regels voor bedrijfsafval. Maar misschien wie meer wil doen voor het milieu kan werken aan Cradle to Cradle of een duurzaam productontwerp. HR: Bij personeelszaken is de duurzame inzetbaarheid van werknemers een aandachtspunt. Of extra aandacht voor een gezonde werkplek. Bied bijvoorbeeld sportmogelijkheden en fruit aan. Huisvesting: Het verduurzamen van een bedrijfspand beperkt zich niet alleen tot energiebesparing en milieubewuste bouwmaterialen. Het geldt ook voor de inrichting en het interieur. Zo kan worden overgestapt op led-verlichting en worden gewerkt aan een gezond binnenklimaat. Vanaf 2023 moet ieder kantoorgebouw groter dan 100m2 verplicht minimaal Energielabel C hebben. Dat geldt voor bestaande bouw. Als een kantoor het label A, B of C heeft voldoet het aan die norm. Let op: vanaf 1 januari 2020 moet de vergunningaanvraag voor alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen.
Kies

Kies voor duurzame energie: Met duurzame energie zijn bedrijven minder afhankelijk van energie afkomstig van aardolie, aardgas en steenkool. Dat kan fors schelen in de energiekosten. Duurzame energie is de verzamelnaam voor energie uit natuurlijke bronnen. Denk aan biomassa, zon, wind en water. Deze bronnen leveren elektriciteit, biogas en warmte. Of een combinatie daarvan. Tip: doe de Quickscan Duurzame Energie: Met de Quickscan Duurzame Energie krijgen ondernemers een eerste advies over de mogelijkheden van duurzame energie voor uw bedrijf. Ook is de terugverdientijd berekend. Maak gebruik van financiële regelingen. De overheid stimuleert duurzaam ondernemen. Zo zijn er voor het nemen van energiebesparende maatregelen verschillende financiële en fiscale regelingen. Check de Subsidiewijzer. MVO-scan: Structureel duurzaam ondernemen vraagt om veranderingen in de bedrijfsvoering. Met de MVO-scan ISO 26000 is te zien hoe duurzaam een bedrijf is. MVO Nederland heeft ook het strategisch stappenplan waarmee ondernemers duurzaamheid in hun bedrijf kunnen introduceren. Gebruik de Regeling Groenprojecten: Groen sparen, groen beleggen of groen investeren: het is allemaal mogelijk met de Regeling Groenprojecten. Bijvoorbeeld: duurzame huisvesting realiseren met een groenverklaring voor duurzaam bouwen. Handig: Lees wat andere ondernemers zeggen over duurzaam ondernemen. Of kijk bij Social Enterprise NL. Dit netwerk brengt sociaal ondernemers samen, helpt met kennis, ondersteunende programma’s en het vinden van de juiste financieringsvorm.
Bron: Antwoord voor bedrijven
Artikel geplaatst op: 09 maart 2018 - 14:09

Gerelateerd

Delen