Flexibiliteit komt productie ten goede
Werkgevers bieden nog
steeds geen ondersteuning
voor werken op afstand

Uit het onderzoek blijkt, dat 53% van de Nederlandse werknemers regelmatig vanuit huis werkt. (Foto: aangeleverd)
In de komende tien jaar zullen werkpraktijken, organisatiestructuur en kantooromgevingen waarschijnlijk aanzienlijke veranderingen ondergaan. Hierop vooruitlopend heeft nieuw onderzoek van Epson, waarbij Nederlandse MKB-bedrijven werden ondervraagd, aangetoond dat nog maar een tiende (11%) van de werknemers de werktijd uitsluitend in een kantooromgeving doorbrengt. En hoewel velen aangeven dat flexibiliteit qua werklocatie hun persoonlijke productiviteit ten goede komt, ondersteunt een vijfde van de werkgevers (20%) dit nog niet.
Uit het onderzoek blijkt, dat 53% van de Nederlandse werknemers regelmatig vanuit huis werkt. Werknemers noemen verbeterde efficiëntie en productiviteit als voordelen van thuis werken. Maar 20% van de werkgevers biedt nog steeds geen ondersteuning voor werken op afstand. En slechts 20% van de werkgevers stelt technologieën voor extern vergaderen ter beschikking die nodig zijn om dit tot norm te maken
Wijzigingen

Ward Estoppey, Channel Marketing Manager Epson Nederland, zegt: "Mogelijk zijn sommige organisaties niet zo welwillend deze wijzigingen in hun werkpatronen te integreren als andere, maar aangezien de concurrentie bij de personeelswerving anno 2017 steeds heviger wordt, komen zij mogelijk voor een zware keuze te staan. De 44% van de Nederlandse bedrijven die zich terughoudend tonen bij het opnemen van flexwerken als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van werknemers zullen mogelijk hard worden getroffen door de huidige situatie op de talentenmarkt, aangezien het steeds moeilijker wordt om gekwalificeerde kandidaten te vinden in de regio."
Maar flexibele werkoplossingen resulteren niet alleen in een betere balans tussen werk en privé. Zo geeft 24% van de werknemers die buiten de kantooromgeving werken zelfs aan dat zij zich beter kunnen concentreren op een bepaalde taak. 50% van de respondenten gaf aan dat een of twee dagen per week thuis werken optimaal is vanuit het oogpunt van werkefficiëntie en 43% was het ermee eens dat dit tevens de beste manier vormt om de productiviteit te verhogen.
'Overal werken'

Hoewel met 48% een aanzienlijk percentage van de respondenten al de voordelen van thuis werken plukt, blijven er obstakels bestaan die voorkomen dat werken buiten het kantoor de norm voor iedereen kan worden. Vaak wordt dit bepaald door de technologische oplossingen die beschikbaar zijn ter ondersteuning van opties voor flex-werken, aangezien slechts 20% van de werkgevers momenteel actief ondersteuning en voorzieningen biedt voor werken vanuit huis via technologieën voor extern vergaderen en interactieve technologie, die op fundamentele wijze ertoe bijdragen dat werknemers over de middelen beschikken om hun werk te doen waar zij zich ook bevinden.
Naarmate 'overal werken' toeneemt en de samenwerking wordt uitgebreid over regio's en grenzen heen, terwijl bovendien werknemers thuis en op kantoor gemakkelijker met elkaar kunnen worden verbonden, zullen volgens de voorspellingen de technologieën die nodig zijn om deze wijzigingen te ondersteunen een kernonderdeel gaan vormen van de gereedschapskist van elke IT-manager.
Het onderzoek werd online uitgevoerd door Coleman Parkes.
Artikel geplaatst op: 17 juli 2018 - 14:54

Gerelateerd

Delen

Er zijn nog geen reacties

Plaats je reactie: