Omlegging A9 Badhoevedorp: voorbereidende werkzaamheden van start gegaan

De omlegging A9 Badhoevedorp van boven in beeld. De voorbereidende werkzaamheden zijn van start gegaan. (Foto: aangeleverd)
Rijkswaterstaat en aannemer Combinatie BadhoeverBogen zijn gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp. Het werkterrein wordt ingericht, er vindt onderzoek plaats naar niet-gesprongen explosieven, kabels en leidingen worden verlegd en een aantal panden wordt gesloopt. De voorbereidende werkzaamheden duren tot het eind van het jaar, waarna de daadwerkelijke aanleg van de nieuwe A9 bij Badhoevedorp start.
Een aantal panden dat binnen de grenzen van het tracébesluit valt, is eerder door Rijkswaterstaat aangekocht en wordt in oktober en november gesloopt. Het gaat om negen panden aan de Hoofdweg, de Sloterweg en de Schipholweg. De sloop van deze panden is noodzakelijk om het tracé van de nieuwe A9 vrij te krijgen. Daarnaast wil Rijkswaterstaat deze inmiddels lege panden niet te lang leeg laten staan.
Explosievenonderzoek
Om gevaarlijke situaties tijdens de werkzaamheden aan de omlegging van de A9 te voorkomen, voert de aannemer sinds oktober 2013 een explosievenonderzoek uit in het gebied waar de nieuwe A9 komt te liggen. De focus ligt hier op het gebied tussen de Sloterweg en de A4. Door middel van bodemdetectie worden mogelijk aanwezige niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog opgespoord die daarna door de Explosieven Opruimingsdienst onschadelijk zullen worden gemaakt en geruimd.
Kabels/leidingen
Aan de zuidzijde van de Schipholweg worden leidingen van onder meer Waternet en PWN verlegd. Deze werkzaamheden zijn begin december afgerond. Vanaf begin november worden er aan de noordzijde van de Schipholweg voorbereidingen getroffen om kabels en leidingen te verleggen. Door middel van boringen worden nieuwe leidingen aangelegd.
Waarom omlegging
De A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp loopt vanaf 2018 niet meer dwars door Badhoevedorp, maar komt ten zuiden om het dorp heen te liggen. Met de omlegging zorgen Rijkswaterstaat en de regionale overheden voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in Badhoevedorp en een betere doorstroming op de A9 waardoor Schiphol en de regio Amsterdam beter bereikbaar worden. In april 2012 heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu het tracébesluit ondertekend en op 29 december 2012 heeft de Raad van State het Tracébesluit omlegging A9 Badhoevedorp onherroepelijk verklaard.
Regionale samenwerking
Rijkswaterstaat is opdrachtgever van de omlegging A9 Badhoevedorp. Het ontwerp van de omlegging is ontwikkeld met en medegefinancierd door provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en Schiphol Nederland b.v.
Voor meer informatie over de omlegging A9 Badhoevedorp: http://rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a9/omlegging_bij_badhoevedorp/index.aspx
Artikel geplaatst op: 06 november 2013 - 15:48

Gerelateerd

Delen