'We hebben meer pieten dan ooit op de been'
Sint Nicolaascomité Obdam heeft alles weer goed op de rit

OBDAM - De organisatie van het sinterklaasfestijn in Obdam is in volle gang. Al op 11 september kwam het bestuur van de Stichting Sint Nicolaascomité Obdam bijeen om hiermee een aanvang te nemen. Natuurlijk staan in elk dorp de nodige sinterklaasactiviteiten op de rol. Echter, die van Obdam worden sinds zo'n jaar of 60 centraal georganiseerd door een stichting, hetgeen toch redelijk uniek genoemd mag worden.

Het organiserend comité van Stichting Sint Nicolaascomité Obdam, met van v.l.n.r. Lucie Leeuw - Bruin, Hans Lemmen, Carola de Boer en Petra Groen. (Foto: Bertil van Beek/RM)

Het organiserend comité binnen de Stichting Sint Nicolaascomité Obdam bestaat uit vier enthousiaste Obdammers, te weten: Petra Groen, Lucie Leeuw - Bruin, Carola de Boer en Hans Lemmen. Zij trekken jaarlijks de kar om - samen met zo'n 100 vrijwilligers - een dijk van een sinterklaasfestijn te organiseren en dat zonder één cent subsidie. "In sommige dorpen zie je dat de crisis ook zaken als sinterklaasactiviteiten aantast en dat er daardoor minder groots wordt uitgepakt. Denk aan minder strooigoed, minder cadeautjes en minder zwarte pieten", aldus Lucie en Petra. "Omdat wij alles in eigen hand hebben en draaien op onze enthousiaste vrijwilligers en de, vaak belangeloze, medewerking van organisaties als de gemeente, fanfare en de politie, hebben wij dit jaar zelfs meer zwarte pieten op de been!", klinkt het niet zonder trots.

Collecte

En trots is hier op zijn plaats, want waaraan moet worden gedacht bij de organisatie van een dergelijk sinterklaasfeest? Lucie en Petra: "Nou denk aan de intocht in het dorp, de bezoeken aan de scholen, een peuterochtend in het dorpshuis, een bezoek aan het verzorgingstehuis, bezoek aan diverse verenigingen en bedrijven en natuurlijk vele huisbezoeken. En omdat wij geheel zonder winstoogmerk werken, organiseren we elk jaar een collecte om de nodige inkomsten te genereren. Hiervoor lopen 50 mensen door weer en wind alle deuren langs. Ook vragen we voor huis- en bedrijvenbezoeken een bijdrage. Een bezoek aan huis door Sint Nicolaas met twee zwarte pieten kost bijvoorbeeld slechts €25,-. Al het geld dat we ophalen wordt besteed aan kleding, strooigoed, cadeautjes voor de kinderen die in Obdam naar school gaan, cadeautjes voor de peuters in de Brink, bedankjes voor de vrijwilligers, en noem maar op."
Werkelijk aan alles wordt gedacht. "Sint Nicolaas heeft zelfs zijn eigen kapster", klinkt het lachend en dan: "Eigenlijk kan er niets misgaan want we beschikken over een gelikt draaiboek waar we al jaren mee werken. Ieder heeft zijn eigen taak en dat moet ook wel als je weet dat er elk jaar zo'n 200 kilo strooigoed doorheen gaat, er circa 800 cadeautjes aan de kindertjes in Obdam worden geschonken en dat de kleding voor de zwarte pieten door de vrijwilligers zelf wordt vervaardigd. De stoffen die hiervoor nodig zijn worden door ons speciaal uit Den Bosch gehaald."

Hij komt, hij komt...


De intocht van Sint Nicolaas in Obdam staat zondag 18 november vanaf 14.00 uur gepland. Vanaf de hoek Lutkedijk, arriveert de goedheiligman via de Dorpsstraat op het Kerkplein. Met ingang van 19 november komen de vrijwilligers langs om te collecteren, zodat de sinterklaasactiviteiten in Obdam tot en met 5 december financieel gewaardborgd zijn. Wie het comité een warm hart toedraagt of een bezoek van Sint Nicolaas wenst (ook buiten Obdam mogelijk), kan contact opnemen via sinterklaascomite@hotmail.com

Artikel geplaatst op: 11 november 2012 - 07:00

Gerelateerd

Delen