Greenium als betrouwbare partner voor ondernemend Noord-Holland
'Spaar het milieu en de portemonnee'

Greenium is een recentelijk opgericht Nederlands energiebedrijf met als uitgangspunt klanten en bedrijven op transparante wijze te helpen met energiebesparende oplossingen. “Daarnaast draagt Greenium zorg voor verbetering van het leefmilieu door het leveren van groene energie. Samen werken we aan de lage energierekening en een duurzaam milieubeleid‘’, aldus Ed Salome, algemeen directeur van Greenium.
‘’Wij willen met Greenium het milieu en de portemonnee van de klant sparen. Bij de zakelijke markt doen wij dit door het leveren van advies op maat, groene energie en een uitgebreid productenportfolio van energiebesparende oplossingen’’, vertelt Salome.

Visie


Groene energie is een antwoord op het opraken van fossiele brandstoffen en de toename van koolstofdioxide in de atmosfeer. De Europese Unie stimuleert het gebruik van duurzame energie: in 2020 moet twintig procent duurzaam worden opgewekt. ‘’Het moment voor bedrijven om over te stappen naar groene energie is dus nu. Samen met de klant streeft Greenium naar een leefmilieu waarin de volgende generatie ook kan voorzien in hun eigen behoeftes. Wij willen graag een langdurige relatie aangaan met bedrijven om zo samen te werken aan een lagere energierekening en een duurzame toekomst. Samen streven naar een betere wereld en daarnaast ook nog eens goed voor de financiële huishouding’’, legt Salome uit.

Productenportfolio


Naast het leveren van groene energie op maat, adviseert Greenium particulieren en bedrijven om tot de best passende energiebesparende oplossingen te komen. LED-verlichting, zonne-energie, of geschikte isolatie: het kan aanzienlijk geld besparen. Speerpunten van Greenium, met name voor de zakelijke markt, zijn energieconsulting en energie monitoring: klanten kunnen zich vrijblijvend laten adviseren over de mogelijkheden.

Groen


Bedrijven ontvangen daarnaast een groencertificaat: een bewijs van oorsprong van de groene energie. ‘’Hoeveel groen iemand wil hebben, wordt bepaald in overleg met de klant. Het liefst leveren we honderd procent groen, maar een juiste balans tussen groen en de inhoud van de portemonnee is in deze tijd iets om rekening mee te houden’’, vertelt Salome terecht, die daarbij het concept ‘groene energie op maat’ in het leven heeft geroepen. In de nabije toekomst zal groen wellicht de standaard zijn. Voor nu is dat voorlopig de keuze van de klant. ‘’Wij zijn transparant over wat we doen. Wij zijn een betrouwbare partner voor bedrijven’’, benadrukt Salome.
Voor meer product- en bedrijfsinformatie: zie www.greenium.nl

Artikel geplaatst op: 07 november 2012 - 12:42

Gerelateerd

Delen