Steeds minder kantoren staan leeg

Kantoorgebruik neemt toe en leegstand af. (Foto: aangeleverd)
Kantoorgebruik neemt toe en leegstand af. Voor transformatie van kantoren in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) was 2017 een recordjaar. In één jaar veranderde een half miljoen vierkante meter kantoorruimte van functie. Meer dan de helft van de getransformeerde ruimte heeft nu een woonfunctie.
Dit blijkt uit de monitor Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) 2017-2018 die trends en ontwikkelingen in kaart brengt op de werklocatiemarkt in de MRA. Uit de Plabeka-monitor blijkt dat het kantoorgebruik toeneemt: in 2016 met 68.ooo m2 en in 2017 met 22.000 m2. Hierdoor daalde de kantorenleegstand in de MRA in twee jaar tijd van 17,9% (1 januari 2016) tot 13,0% (1 januari 2018). Wanneer deze in dit tempo blijft dalen, gaat het per 1 januari 2020 nog om 8,1%. In Amsterdam, Gooi en Vechtstreek en Zaanstreek-Waterland lijkt de leegstand vóór die tijd al onder de 8% te komen. Dit is het kantelpunt waarbij juist krapte op de markt ontstaat.
Passend aanbod

De resterende leegstand per 1 januari 2018 bedraagt 1,6 miljoen m2. Hiervan staat ruim de helft al minstens drie jaar leeg. Deze panden zijn daarom als ‘incourant’ te beschouwen. Zelfs bij krapte op de kantorenmarkt zullen zij niet meer in gebruik worden genomen. Ook voor deze panden ligt transformatie voor de hand. De MRA staat dan ook voor de opgave om zowel transformatie van leegstaande panden voort te zetten als te voorzien in een passend aanbod.
Transformatie van kantoren in een andere bestemming is een ontwikkeling die de MRA al langer stimuleert. Met succes: ook in 2015 (348.000 m2) en 2016 (333.000 m2) kregen grote kantoorvolumes een andere functie. Met 500.000 m2 in 2017 is dit een nieuw record.
Dashboards

Alle gegevens zijn online in te zien via interactieve dashboards. In totaal zijn er vier met interactieve kaarten over economie en werkgelegenheid, kantorenmarkt, bedrijventerreinen en transformatielocaties. “De monitor biedt nieuwe kansen voor een integrale benadering van en intensieve samenwerking rond MRA-vraagstukken voor de komende jaren”, zegt de Noord-Hollandse gedeputeerde Jaap Bond, voorzitter van het Platform Bedrijven en Kantoren. “Dit jaar tonen de dashboards dan ook de raakvlakken met de grote MRA-opgave woningbouw en de transformatieopgave in de glastuinbouw.”
De dashboards zijn te vinden op:
www.metropoolregioamsterdam.nl
Artikel geplaatst op: 22 september 2018 - 10:34

Gerelateerd

Delen