column
Open innovatie

Samenwerking is noodzakelijk
Dit nummer van nhzaken heeft het familiebedrijf centraal staan. Ongeveer tweederde van alle bedrijven in Nederland zijn familiebedrijven. Vaak wordt familiebedrijf geassocieerd met traditioneel en ook wel een beetje conservatief. Dat beeld moet nodig worden bijgesteld. Er zijn in onze regio te veel voorbeelden van familiebedrijven, geworteld en gegroeid in de regio die nu wereldspelers zijn. Bedrijven die de ankers zijn van onze regionale economie en waar we trots op kunnen zijn.
Noord-Holland Noord kent relatief veel familiebedrijven in de maakindustrie. Een belangrijke en innovatieve sector. Het gaat meestal om relatief kleine nichespelers, die vaak een grote internationale markt bedienen. Innovatie vindt achter de voordeur plaats zonder dat de buitenwereld hier kennis van heeft. Het is de kracht van de sector en tegelijkertijd de zwakte. De zwakte ligt hem in de relatieve onbekendheid. Dit heeft negatieve gevolgen. Zo zijn ze vaak onbekend bij studenten, waardoor er een relatief lage instroom van nieuw talent is. Ook speelt dat de bedrijven in Noord-Holland ieder op zich sterk in hun eigen assortiment en sector zijn, maar de slagkracht missen om te investeren in R&D in de productieprocessen om te investeren, zoals automatisering en robotisering. Daardoor kunnen op termijn kosten nadelen ontstaan omdat minder effectief wordt geproduceerd.
Met andere woorden, hoewel de bedrijven in kern innovatief zijn, wordt toch het innovatiepotentieel van de maakindustrie in Noord-Holland onvoldoende benut. Samenwerking tussen bedrijven is noodzakelijk. Ondernemers in Noord-Holland hebben dit onderkend en met een gezamenlijke vorming van een innovatiecluster kan slagkracht worden ontwikkeld. De samenwerking vindt plaats door middel van open innovatie. Bij innovatie bieden bedrijven elkaar de mogelijkheid kennis te delen. Als het ware in elkaars keuken te kijken.
Deze samenwerking op zichzelf is ook weer innovatief en geeft aan hoe de sector naar de toekomst wil kijken. Brussel en de provincie Noord-Holland onderkennen de kansen van deze samenwerking en onder de noemer van TechValley ontvangen samenwerkende bedrijven Europese (EFRO-) en provinciale subsidie om de komende jaren een stevig en duurzaam fundament onder de samenwerking te leggen. Een mooi succes van het regionale bedrijfsleven.

Thijs Pennink
Directeur Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland-Noord
Artikel geplaatst op: 02 september 2017 - 08:15

Gerelateerd

Delen

Er zijn nog geen reacties

Plaats je reactie: