Valkuilen bij generatiewisseling

Valkuilen bij generatiewisseling. (Foto: aangeleverd)
Wat zijn de valkuilen die bij een bedrijfsoverdracht naar de volgende generatie in elk familiebedrijf kunnen voorkomen?
Tot de vaak voorkomende valkuilen behoren emoties, die een succesvolle overdracht vaak belemmeren. Verder: na de overname geen stap terug (kunnen/willen) doen, twijfel aan de kwaliteiten van de nieuwe generatie, nalaten om de organisatie/strategie aan te passen aan de nieuwe tijd, ontbreken duidelijke taakverdeling management en een (te) grote invloed Raad van Commissarissen
Deze zes valkuilen zijn aan de hand van een aantal recente cases door het ING Economisch Bureau geïnventariseerd en gepubliceerd in het rapport ‘De schaduw van de vorige generatie’.
Betrokkenheid
De oud-dga kan nog in verschillende rollen invloed hebben op het bedrijf. De mate van betrokkenheid van de voormalig dga na bedrijfsoverdracht wordt bepaald door het aantal generaties dat het familiebedrijf al heeft gehad, de mate van financiële betrokkenheid van de oud-dga en het tijdstip waarop de bedrijfsoverdracht heeft plaatsgevonden.
Financiële hulp
Een overname van het familiebedrijf door de kinderen gaat vrijwel altijd gepaard met financiële hulp van de ouders. Als de oud-dga een aandelenbelang in het familiebedrijf heeft, of wanneer hij voor zijn pensioen afhankelijk is van de resultaten van het bedrijf, is het logisch dat hij ook enige zeggenschap wil hebben in het bedrijf, ongeacht zijn officiële positie in het bedrijf.
Ervaring
Hoe meer generaties een bedrijf achter de rug heeft, des te gemakkelijker de overdracht vaak zal verlopen. Het bedrijf, en de familie, hebben immers al ervaring met de overdracht. Naar mate er meerdere generaties in het bedrijf hebben gezeten, neemt de betrokkenheid af. Oudere generaties (>3e generatie) fungeren eerder als bewaker of bestuurder van het familiebedrijf dan als ondernemer.
Artikel geplaatst op: 08 september 2018 - 16:14

Gerelateerd

Delen