Gerard Fit van Boekelermeer Energiepositief:
'Met zonnepanelen kan een goed rendement behaald worden'

Smart grid is een elektriciteitssysteem dat gebruik maakt van informatie, tweerichtingsverkeer, communicatietechnologieën en computerintelligentie op een geïntegreerde manier voor elektriciteitsopwekking, -distributie en -consumptie. (Foto: aangeleverd)
Het bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar wil in 2025 meer energie opleveren dan dat het gebruikt. Stichting Boekelermeer Energiepositief zorgt hierbij voor de begeleiding van de inkoop van zonnepanelen en LED-verlichting, onderhoud en beheer richting de bedrijven. In de toekomst komt hier nu ook de rol van energiemaatschappij bij, die via een handelsplatform kan handelen in energie.
Gerard Fit van Boekelermeer Energiepositief: "Met zonnepanelen kan een goed rendement behaald worden. Door collectieve inkoop hebben wij inkoopvoordeel kunnen behalen en 1.8 miljoen KWh energie kunnen besparen op het bedrijventerrein. Door op termijn ook een gezamenlijk lokaal energie handelsplatform op te zetten, kunnen bedrijven ook daar nog kosten besparen en/of efficiënter met energie omgaan."
Diverse zonneprojecten zijn al gerealiseerd op het bedrijventerrein. Zo heeft Vomar vorig jaar ruim 4.000 zonnepanelen laten plaatsen op haar distributiecentrum op de Boekelermeer. Het betreft een oppervlakte van 18.000 m2 (vergelijkbaar met circa vier voetbalvelden). Bij de firma Schot (hijswerk) zijn begin dit jaar ruim 350 zonnepanelen geplaatst met een gezamenlijke opbrengst van bijna 100.000 kWh. Recent is ook het nieuwe pand van Donghua op De Etalage voorzien van een zonnestroom-installatie met een productiecapaciteit van circa 200.000 kWh.
Overschot aan energie

Frank Brandsen van het Ontwikkelingsbedrijf NHN en een van de initiatiefnemers van het project geeft het belang aan van een Smart grid. Smart grid is een elektriciteitssysteem dat gebruik maakt van informatie, tweerichtingsverkeer, communicatietechnologieën en computerintelligentie op een geïntegreerde manier voor elektriciteitsopwekking, -distributie en -consumptie."Via een Smart grid is het mogelijk om energie tussen bedrijven uit te wisselen. Zo kan een overschot aan energie van het ene bedrijf gebruikt worden door een ander, nabij gelegen bedrijf. Ook kan er door het Smart grid collectief op de elektramarkt gehandeld worden met stroom en dat past perfect binnen de opzet van een lokaal energie handelsplatform."
Geïnteresseerde bedrijven op bedrijventerrein Boekelermeer kunnen zich voor de zonneprojecten of onderlinge levering van stroom aanmelden via info@epalkmaar.nl of bellen met 072-5110327. Meer informatie is te vinden op de website www.boekelermeerEpositief.nl
Artikel geplaatst op: 08 september 2018 - 13:31

Gerelateerd

Delen