Leren naast het werk biedt carrièrekansen

Er zijn verschillende mogelijkheden om te leren naast werken. Belangstellenden kunnen zelf aangeven of zij en opleiding willen volgen of een certificaat willen Het kan ook zijn dat de werkgever de werknemer vraagt een opleiding of cursus te volgen naast het werk.
Er kunnen soorten opleidingen worden gevolgd naast een baan om carrièrekansen te vergroten. De belangrijkste vormen van werken en leren, bijscholing of een leerwerktraject zijn: een volledige opleiding; het gaat hier om een studie in het hoger onderwijs die in voltijd of deeltijd kan worden gevolgd. Dan een duale studie, waarbij werken met een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) worden gecombineerd. Een duale studie is niet hetzelfde als een deeltijdstudie. Het verschil met een deeltijdopleiding is, dat bij een duale studie in een relevant beroepsveld moet worden gewerkt en er sprake is van begeleiding op het werk. De leerbaan is een combinatie van een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en een werkplek bij een erkend leerbedrijf. Verder zijn er nog de EVC-procedure - kennis en vaardigheden omzetten in een certificaat (ervaringscertificaat) - en het volgen van een cursus, een korte opleiding naast het werk.
Aantrekkelijker

Het kabinet wil het mbo aantrekkelijker maken voor volwassenen. Bijvoorbeeld met een experiment waarbij studiepunten uitwisselbaar zijn tussen instellingen. De waarde van het diploma of certificaat is niet alleen afhankelijk van het niveau van de opleiding. De duur en de zwaarte spelen ook mee.
Als werknemers een opleiding willen volgen, is het verstandig dit met de werkgever te bespreken. Mogelijk is studieverlof of een bijdragen in de kosten bespreekbaar. Als er sprake is van een cao dan kunnen daarin ook afspraken staan over een bijdrage in de kosten of een vergoeding. Daarnaast zijn er diverse regelingen om bijscholing te stimuleren. Sommige bedrijven en organisaties ontwikkelen samen met een onderwijsinstelling een opleiding op maat voor hun medewerkers. Voorbeelden van zulke bedrijfsscholen zijn het Schiphol College of de Electric Scooter Factory in Rotterdam.
Artikel geplaatst op: 02 april 2018 - 08:09

Gerelateerd

Delen