Winst lekt weg

Uit het MKB Winstlekkage-onderzoek van Thexton Armstrong blijkt dat bij negen van de tien bedrijven in het MKB ongemerkt winst wegvloeit. Deze winstlekkage bedraagt gemiddeld genomen zo’n acht procent van de omzet en wordt voornamelijk veroorzaakt doordat ondernemers te veel ín hun bedrijf in plaats van áán hun bedrijf werken.
Winstlekkage is ‘winst uit bestaande bedrijfsactiviteiten die nu weglekt uit de onderneming, uitgedrukt in euro’s’. Het gaat hierbij om de extra winst die een ondernemer met optimale bedrijfsvoering zou kunnen behalen, maar nu misloopt door verschillende oorzaken. Thexton Armstrong, adviesbureau voor het MKB, voert een doorlopend onderzoek uit naar deze oorzaken van winstlekkage.
Uit het onderzoek worden twee voornaamste conclusies getrokken. De eerste conclusie is dat de aandachtsgebieden prijs- & margebeleid, productiviteit en marketing & sales de voornaamste oorzaken zijn van winstlekkage. Ten tweede valt in de vergelijking tussen de twee onderzoeksperioden op dat bij de aandachtsgebieden kostenbeheer, debiteuren en voorraad over verloop van tijd wél verbetering is gerealiseerd, onafhankelijk van de situatie van het bedrijf.
Artikel geplaatst op: 03 mei 2018 - 16:26

Gerelateerd

Delen