Vitale medewerkers zijn vaker gelukkig
Vitaliteitsprogramma Vitalics zet eerste stap naar positiever Nederland

Een land waarin iedereen zich prettig voelt en écht gelukkig is. Is dat realistisch? Vitaliteitsorganisatie Vitalics denkt van wel. Het bedrijf droomt van een positief Nederland door het creëren van mentaal, fysiek en emotioneel krachtige werknemers.
Julien Pieterse, eigenaar van Vitalics: "Zit je mentaal, fysiek en emotioneel goed in je vel, dan ben je je bewust van je leefstijl en kies je datgene waarvan je energie krijgt. Omdat mensen veel tijd in hun werk stoppen en dit veel invloed heeft op hun welzijn, focust Vitalics zich primair op ondernemers en werknemers. Onze droom is haalbaar als we met elkaar de juiste stappen zetten."
Het vitaliteitsprogramma van Vitalics geeft de uitdaging handen en voeten. "Graag laten wij ons inspireren door Simon Sinek met zijn quote ‘Working hard for something we don’t care about is called stress; working hard for something we love is called passion.’’
Verandering in vijf fasen

De vraag die rijst is: hoe dan? Pieterse: "Natuurlijk kunnen we organisaties niet direct in de hoogste versnelling zetten. Om een dergelijk doel te realiseren, is cultuurverandering en gedragsverandering nodig. Dat gaat niet vanzelf. En elke organisatie is weer anders. Elk vitaliteitsprogramma is dan ook opgedeeld in vijf fases, die Vitalics in overleg met de opdrachtgever invult. Het proces begint met een analyse, die zorgt voor bewustwording. Hierna komen de fases voor gedragsverandering en cultuurverandering aan bod. In de laatste fase wordt vitaliteit een speerpunt in de organisatie en komt het op de strategische kalender te staan. Pas dan is de missie geslaagd: Nederland is weer een stukje vitaler! Voor organisaties die een paar eerste kleine stappen willen zetten, is het ook mogelijk om alleen beweegtrainingen of workshops via Vitalics in te zetten."
Fase1 analyse: bedrijfsscan, ergonomie (bedrijfshouding), vitaliteitsplan, communicatieplan. Fase 2 bewustwording: PMO, quick wins (risicogroep), ergonomie, kick-off, workshops. Fase 3 gedragsverandering: workshops, online platform, leefstijlspecialisten op locatie, inzet professionele coaches. Fase 4 cultuurverandering: inzet professionals voor organisatie- en omgevingsfactoren. Fase 5 positieve werknemers: vitaliteit als strategische pijler binnen de organisatie.
Artikel geplaatst op: 26 maart 2018 - 19:51

Gerelateerd

Delen