Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn

De A6 bij Almere zijn voorbeelden van energieneutrale bouwwerken. (Foto: aangeleverd)
Rijkswaterstaat bouwt dagelijks samen met haar partners aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Bij al dit werk aan weg en water moet de impact op het klimaat zo klein mogelijk worden gehouden. Er wordt dan ook gewerkt aan een schone, groene en prettige leefomgeving, ook voor volgende generaties. Werken aan een duurzame leefomgeving vormt zo het fundament onder het werk van Rijkswaterstaat en onder de doelen om in 2030 energieneutraal én circulair te zijn.
Een gebied duurzaam ontwikkelen betekent voor Rijkswaterstaat: eerst praten met partners wat iedereen met een gebied wil en vervolgens verschillende gebruiksfuncties zoals waterveiligheid, economie of recreatie, slim combineren. En daarbij ook ruimte bieden aan duurzame ideeën, zoals een windenergiepark of een snelfietsroute.
Energie en klimaat
Rijkswaterstaat wil in 2030 energieneutraal zijn. Dit betekent: evenveel energie opwekken als verbruiken, volledig duurzaam. De Ramspolbrug bij de N50 en de A6 bij Almere zijn voorbeelden van energieneutrale bouwwerken. De CO2-uitstoot moet verlaagd worden tot uiteindelijk nul. Energie besparen en vergroenen is een belangrijke maatregel om de CO2-uitstoot te verminderen en energieneutraal te worden. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van LED-verlichting langs snel- en vaarwegen. Dit levert een forse besparing op, aangezien (vaar)wegverlichting goed is voor maar liefst 30% van het totale elektriciteitsverbruik.
Rijkswaterstaat beheert grote gebieden in Nederland. Veel van deze gebieden zijn geschikt voor het opwekken van duurzame energie, die nodig is voor onze eigen kantoren, verlichting langs (vaar)wegen en voor bouwwerken, zoals tunnels, bruggen en sluizen. De focus hierbij ligt op energie uit zon, wind, water, warmte en biomassa.
Circulaire Economie
Werken zonder afval te produceren. Rijkswaterstaat wil in 2030 circulair werken. Dat betekent bijvoorbeeld dat versleten beton niet meer als afval eindigt, maar als nieuw beton op een snelweg. Zo hoeven er minder kostbare grondstoffen aan gesproken te worden. Er wordt daarom gewerkt aan hoogwaardig hergebruik, waarbij afval steeds weer een volwaardige grondstof wordt. Zo ontstaat een gesloten materiaalstroom, zonder enige vorm van afval.
Artikel geplaatst op: 08 maart 2018 - 17:51

Gerelateerd

Delen