column
Van lokaal naar provinciaal

Duurzaamheid en de energietransitie
De provincie Noord-Holland organiseerde 8 februari een bijeenkomst over de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050. De bijeenkomst was een tussenstap op weg naar de definitieve vaststelling van de Omgevingsvisie dit najaar. De provincie Noord-Holland wil dat iedereen die hier woont, werkt en op bezoek komt een prettige leefomgeving aantreft. Nu, maar ook in de toekomst. De omgevingsvisie wordt daarom geen ‘nietje’ door de bestaande plannen, maar een nieuwe visie die gedragen wordt door zoveel mogelijk partijen. De bijeenkomst maakte duidelijk, dat twee thema’s dominant zijn als het gaat om de toekomstige ontwikkeling van de ruimte in Noord-Holland, namelijk duurzaamheid en de energietransitie.
De bijeenkomst had op geen beter moment gekozen kunnen zijn. Nog maar net was bekend dat Nederland van het gas af moet, nu de Groningen productie veel sneller moet worden teruggebracht dan oorspronkelijk gedacht. Wat betekent dat voor de grote gasverbruikers en welke oplossingen zoeken we in onze gebouwde omgeving?
Duidelijk is in elk geval, dat een duurzame energie neutrale toekomst zowel van bedrijven als burgers veel gaat vragen. Noord-Holland Noord heeft daarbij een relatief gunstige uitgangspositie en zou zelfs als regio energieleverancier kunnen zijn. Een prettige gedachte als we denken aan de grote energievraag in de regio Amsterdam. Wat ook duidelijk is, is dat duurzame energie opwekking veel van ons innovatieve vermogen zal vragen. Het opwekken van duurzame energie vraagt ook ruimte. Of het nu gaat om zonneweides, windmolens op land of geothermie; er kan sprake zijn van een grote impact op het landschap. Willen we ons unieke Noord-Hollandse landschap ook in de toekomst duurzaam in stand houden, dan vraagt dit een gedegen en goed afgestemd beleid. Louter op lokaal niveau naar oplossingen zoeken werkt dan niet meer. Een regionale en zelfs provinciale agenda is dan nodig. Dat is opmerkelijk, omdat er vaak nog wordt gedacht dat lokale energie initiatieven de oplossing voor de toekomst zijn.
Thijs Pennink
Directeur Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland-Noord
Artikel geplaatst op: 08 maart 2018 - 12:00

Gerelateerd

Delen