Trendwatcher Adjiedj Bakas vraagt in 2018 om waakzaamheid
‘We staan nog steeds aan de rand van de afgrond’

Trendwatcher Adjiedj Bakas vraagt in 2018 om waakzaamheid. (Foto: aangeleverd)
Hij staat inmiddels bekend als visionair, trendwatcher en spreker. Alleen de naam Adjiedj Bakas is al voldoende om bij veel ondernemers de interesse te wekken. Bakas geeft al jaren zijn visie op zaken die gaan veranderen, op basis van de trends die hij signaleert. Adjiedj Bakas (54) werd in NRC heel treffend omschreven als ‘Trendwatcher des Vaderlands’. Op allerlei gelegenheden geeft hij aan hoe hij de nabije toekomst ziet. Hoe de economie verandert, de samenleving en het wereldbeeld. Bakas verkocht inmiddels al meer dan 900.000 boeken. Bakas geeft in NHZAKEN elk jaar weer een uitgebreide en unieke blik op het daaropvolgende jaar, waarmee onder andere politici en ondernemers hun voordeel doen.
"En tachtig tot negentig procent van de voorspellingen komt ook uit. 2018, dat is het Jaar van de Hond en daarin is gemeenschapsgevoel belangrijk. We trekken ons terug in onze eigen groep en doen zo aan zelfgekozen apartheid. Vergelijk het met het je kwispelend terugtrekken in een hondenmand vol gelijkgestemden.
Op economisch vlak zijn we uit een diep dal geklommen. Dat geldt in dit Jaar van de Hond niet alleen voor Nederland, maar ook voor Europese zorgenkindjes als Griekenland en Italië. Daarbij moet meteen worden aangetekend dat zowel de inflatie, die idealiter zo’n twee procent is, als de lonen zullen achterblijven. Het wordt ook in 2018 oppassen voor zeepbellen, want met een rente zo laag als de huidige zoekt men zijn investeringsmogelijkheden dikwijls in droombeelden van rijkdom in de toekomst. Verwacht daarom veel activiteiten bij de zogenaamde fat start-up’s.
Het afgelopen jaar hoorden we het overal: de economie groeit en de crisis is voorbij. Voor 2018 zijn de verwachtingen niet minder positief. Volgens het Centraal Planbureau maken we in Nederland zelfs de grootste groei door sinds 2014. We staan daarin ook niet alleen: het IMF schat dat de wereldwijde economische groei volgend jaar uitkomt op 3,6 procent. In alle 45 lidstaten van de OECD groeien de economieën en in maar liefst 33 van die landen in een verhoogd tempo. Sinds 2007 hebben we dit niet meer gezien. Zelfs chronische zorgenkinderen als Griekenland, Spanje, Portugal en Italië doen mee. Een dergelijke harmonie past helemaal in het Jaar van de Hond. Dit succes wordt toegeschreven aan de centrale banken, die met hun rentebeleid de aantrekkelijkheid om te investeren hebben vergroot. In 2018 wordt dit beleid echter afgebouwd. In de Verenigde Staten heeft de Federal Reserve de rente al verhoogd en de Europese Centrale Bank zal volgen. Daar zit ook meteen het addertje onder het gras: want de crisis is dan misschien voorbij, we zijn nog lang niet terug op het niveau van 2007. We staan nog steeds aan de rand van de afgrond en als we niet oppassen, vallen we er opnieuw in. Waakzaamheid blijft geboden, en ook dat hoort bij het Jaar van de Hond.
In de verdrukking

Het blijft in 2018 rommelen op het vlak van internationale veiligheid en geopolitiek In Europa komt de natiestaat steeds meer in de verdrukking. Er worden bestuurstaken overgeheveld naar supranationale overheden en er worden bevoegdheden overgeheveld naar gemeentelijk en regionaal niveau. Verder blijft separatisme opspelen in Europa. Ook in 2018 zal er een vloed aan migranten over de aarde trekken. Opvallend is, dat de migratiebereidheid niet alleen is aan te treffen op continenten als Afrika en Zuid-Amerika, maar ook in Europa. Uiteraard zijn de beweegredenen anders. Afrikaners ontvluchten voornamelijk armoede en Europeanen ontvluchten vooral onveiligheid. In Europa zal het aantal no-go-area’s toenemen, maar tegelijkertijd zal 2018 een jaar van waakzaamheid zijn. Steeds meer Europeanen zijn de mening toegedaan dat invoelendheid zijn grenzen kent en dat naïeve toegeeflijkheid ‘uit’ is.
Trump

De naar-binnen-gerichtheid van de regering Trump in de VS en de onstuitbare opmars van China op economisch en militair terrein zorgen in 2018 voor belangrijke verschuivingen in het wereldwijde machtsevenwicht. Het zit er dik in dat olie straks niet meer in dollars wordt afgerekend, maar in een nieuw te vormen valutacombinatie, waar de Chinese yuan wel en de Amerikaanse dollar niet bij hoort. Verder blijft de kwetsbaarheid van onze ICT-systemen een grote zorg. We hebben niet alleen te maken met hackers die het hebben voorzien op onze centjes en kennis, maar ook met trollen en terroristen die het internet gebruiken voor hun ongure praktijken. Verder zullen we te maken krijgen met strategically motivated actors zoals buitenlandse mogendheden, die ons een spaak in de digitale wielen willen rijden. Nederlanders zullen zich hier steeds bewuster van worden, waardoor ze bij een eventueel referendum over de sleepwet voor meer bevoegdheden voor onze veiligheidsdiensten zullen stemmen. We zijn beslist nog niet af van fake news en informatieoorlogen. Die zijn net begonnen en zullen voor nog veel meer verwarring zorgen.
Zorgen

Waar ik me verder zorgen over maak, is het verschijnsel dat iedereen op het internet de opvattingen vindt die hem of haar welgevallig zijn, en dat men niet verder kijkt dan de bevestiging van het eigen gelijk. Onze mediabeleving raakt hierdoor versplinterd, zodat we niet meer met elkaar in gesprek raken, maar iedereen zich opsluit in zijn of haar eigen mediawerkelijkheid. Als het gaat om technische doorbraken verwacht ik in 2018 veel van de energiesector. Dit zijn, in tegenstelling tot nieuwe mogelijkheden op de smartphone, geen innovaties waar veel over gesproken of geschreven wordt, maar de verduurzaming van onze samenleving hangt toch echt af van innovaties op het vlak van batterijen of vergassingstechnieken, en niet van een dual camera op je smartphone. Ik denk, dat op energiegebied de grootste stappen gezet gaan worden door China. Dit land wordt leidend in de wereldwijde groene-energierevolutie en gaat er bijvoorbeeld voor zorgen dat we over enkele jaren het tipping point voor elektrisch rijden bereiken.
Delen van ziektekosten

Op het vlak van gezondheidszorg geldt dat een groeiend deel van deze sector zich niet bezighoudt met (het genezen van) ziekte, maar met zorgverlening, bijvoorbeeld aan chronisch zieken. Het gaat voor ons burgers dus steeds vaker over het leren leven met ziekte en beperking en niet over het uitbannen van die ziekte. Steeds meer zorg wordt ook door onszelf gegeven, ofwel in de vorm van zelfzorg, ofwel in de vorm van mantelzorg. En steeds meer zorg wordt, mede daardoor, ook thuis gegeven en niet in een ziekenhuis of zorginstelling. We gaan toe naar nieuwe vormen van solidariteit, waarbij we bijvoorbeeld groepsgewijs zorg inkopen. Er valt hier te denken aan mensen die aan eenzelfde kwaal leiden, en die daar gezamenlijk een vuist tegen maken, zowel wat betreft het vinden van remedies als wat betreft het delen van de ziektekosten.’’
Artikel geplaatst op: 08 december 2017 - 14:30

Gerelateerd

Delen