Merendeel ondernemers vindt duurzaamheid belangrijk

Het merendeel van de ondernemers vindt duurzaamheid belangrijk. (Foto: aangeleverd)
Klimaat, duurzaamheid en milieu zijn thema’s zin niet meer weg zijn te slaan uit het nieuws. Het lijkt erop dat ook het bedrijfsleven inmiddels klaar is voor duurzame veranderingen, zij riepen de overheid dan ook op om met stevige plannen te komen.
Maar hoe belangrijk vinden ondernemers duurzaamheid nou echt, in vergelijking tot bedrijfsgroei en winst. Nederland In Bedrijf zocht het uit en vroeg aan ruim 1000 ondernemers hoe belangrijk zij duurzaamheid vinden. Wat blijkt? Ondernemers vinden duurzaamheid echt belangrijk! Maar liefst drie kwart van de ondernemers geeft aan duurzaamheid belangrijk te vinden. Daarmee komt het onderwerp op plek drie in het onderzoek. Ondernemers vinden allereerst winst belangrijk (82%) vervolgens sociale betrokkenheid (80%) en op de derde plek komt dan duurzaamheid.
Het is bijzonder om te zien, dat oudere ondernemers er minder belang hechten aan duurzaamheid dan jongere ondernemers. Zo vindt binnen de groep jong volwassenen ruim 85% duurzaamheid belangrijk, terwijl dit bij de 50-plussers maar 67% is. Jonge Nederlanders lijken dus bewuster bezig te zijn met klimaat en duurzaamheid dan ouderen.
Artikel geplaatst op: 30 december 2017 - 16:46

Gerelateerd

Delen