'Rodi Media is meer dan een familiebedrijf'

Het thema voor deze nhzaken is 'familiebedrijven'. Het woord is aan respectievelijk bedrijfsoprichter Rodi Media Dick Ranzijn sr. en technisch directeur Dick Ranzijn jr.
Dick Ranzijn sr. en zoon jr. (Foto: Vincent de Vries R/M)

"Als oprichter van een bedrijf probeer je de onderneming in de familie te houden en dat wil je op de juiste manier invullen. Dat is niet altijd even makkelijk. In het gehele proces kijk je om je heen wie daar geschikt voor is. En soms maak je een keuze die niet goed blijkt uit te pakken. Dan kan het doorgeven van een stokje zich ook tegen je keren. Allemaal factoren die een rol spelen. Tien jaar geleden maakte ik een verkeerde inschatting, maar dat keerde zich achteraf geheel ten goede aan mijn zoon Dick jr. Door deze gang van zaken kon hij in het bedrijf groeien en belangrijker; volledig geaccepteerd worden. Uiteraard komt het financiële aspect er ook bij kijken. Een prettige bijkomstigheid hierbij is, dat Dick zich als kind van een bedrijfsoprichter meer dan een ander bewust is dat het geld waarmee continu wordt geïnvesteerd, eigen geld is. Als ondernemer heb ik geld altijd als middel beschouwd en nooit als doel. Je hebt het nodig om je bedrijf gezond te houden, zeker naar de toekomst toe met één van mijn zoons aan het roer. Daarom neem je je beslissingen heel bewust, omdat je graag wilt dat je medewerkers op een knappe manier hun brood kunnen blijven verdienen. Toen Dick in beeld kwam als technisch directeur heb ik uitvoerig met hem gesproken en toen hij aangaf er voor 200% voor te willen gaan, zijn we ons er volledig op toe gaan leggen. Ik beschouw het als heel plezierig dat iemand uit mijn eigen gezin mijn droom voortzet. Door de ervaringen in het verleden kijk ik nog kritischer naar alle ontwikkelingen. Ik kan alleen maar zeggen dat Dick het met zijn mededirectieleden Eric Kooy en Paul Walberg en alle medewerkers heel goed oppakt. Ik zie zijn betrokkenheid en dat maakt het voor mij makkelijker een stapje terug te doen. En dat moet ook, want mijn toekomst is beperkt, terwijl mijn zoon net begint aan zijn maatschappelijke carrière. Bovendien gaan de ontwikkelingen in ons vakgebied heel snel en daar heb je een nieuwe generatie heel hard bij nodig. Onze grote kracht is dat de lijnen kort zijn. Bovendien zit Dick met zijn mensen overal bot bovenop. Een karaktereigenschap van mij die ik in mijn zoon terugzie."
Dick Ranzijn jr.
"Mijn vader nam me vaak mee naar de zaak, dus ik heb op jonge leeftijd op alle afdelingen bij Rodi al rond kunnen snuffelen. Ik ben bij de ingebruikneming van alle drukpersen aanwezig geweest. Bij de aanschaf van onze eerste waterloze Cortina drukpers in 2003 en tevens bij het tekenen van de contracten. Ik ben nauw betrokken geweest bij de aan- en opbouw van deze pers en draaide in verschillende ploegen mee om de machine te leren kennen. Ik heb daarna mijn studie erop afgestemd door te kiezen voor technische bedrijfskunde. Deze aspecten zijn allemaal van invloed geweest op waar ik nu sta. Mijn betrokkenheid bij Rodi is groot, omdat je voor het runnen van een eigen bedrijf zelf voor alles verantwoordelijk bent. Je denkt wel twee keer na voordat je nieuwe investeringen doet. En die moeten nu eenmaal gedaan worden in deze tijd met alle snelle ontwikkelingen. Mede daarom hebben we onze drukpersactiviteiten verlegd naar Diemen. Qua opvattingen verschil ik soms van mening met mijn vader, omdat ik meer naar de toekomst kijk. Hij neemt vooral zijn ervaringen uit het verleden mee. Mijn vader kan nog wel eens huiverig zijn voor nieuwe softwarepakketten, terwijl deze in de maatschappij de nieuwe standaard zijn. Als je daar niet in meegaat, ga je de consolidatieslag missen. We moeten op alle terreinen alert blijven en altijd blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden, omdat er te veel aan de hand is in uitgevers- en drukkerijland. De ene na de andere uitgeverij valt om of wordt overgenomen. Onze grote kracht is het leveren van kwaliteit, dus moeten we ervoor zorgen dat we deze te allen tijde goed blijven neerleggen. We willen onze technische voorsprong behouden en waar nodig uitbreiden, er liggen nog volop uitdagingen. Qua inzichten liggen mijn vader en ik redelijk op één lijn. We houden allebei van een goede sfeer in het bedrijf, zijn sociaal betrokken, hebben een actieve personeelsvereniging en willen vooral een open en toegankelijk bedrijf zijn én blijven. Het personeel kan altijd bij ons aankloppen. We doen het tenslotte met zijn allen. Ik ben er trots op te kunnen zeggen, dat Rodi Media meer is dan een familiebedrijf."
Artikel geplaatst op: 02 september 2017 - 13:49

Gerelateerd

Delen