Regio kiest definitief voor samenwerking
Economisch Forum Holland boven Amsterdam officieel opgericht

v.l.n.r. Tom Kuijper, voorzitter (VNO-NCW NWH), Frans J.N. Kramer (penningmeester Forum), voorzitter (Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o.), Arthur Hulsebos, voorzitter vereniging De Kop Onderneemt, Guido de Wit, onafhankelijk voorzitter Economisch Forum Holland boven Amsterdam, Ton van der Scheer (secretaris Forum), voorzitter van OV IJmond, Nico Verduin, voorzitter LTO Noord, Piet Hein Debets, voorzitter Vereniging Ondernemend Waterland, Yvonne Bosman, bestuursondersteuner Economisch Forum Holland boven Amsterdam. (Foto: Marjolein Ansink). Ontbrekend op de foto: Westfriese Bedrijvengroep, Koninklijke Metaalunie, Bouwend Nederland en Zaans Ondernemers Netwerk.
"Acht jaar geleden betrad ik het lobbyspeelveld; ik werd benoemd als voorzitter van VNO-NCW, de jongste voorzitter ooit. In de periode daarvoor maakte ik als voorzitter van Jong Management onderdeel uit van het bestuur van VNO-NCW Noordwest-Holland. Tijdens die bestuursvergaderingen had ik waarschijnlijk net iets te vaak mijn mond geroerd en dan loop je het risico dat je wordt gevraagd als voorzitter en zo geschiedde. Al snel na het verspreiden van het persbericht over mijn benoeming werd ik benaderd door een journalist voor mijn eerste interview in mijn nieuwe rol. Wat beoogde ik zoal met de regio gedurende mijn ambtstermijn?
Ik predikte dat de regio trotser op zichzelf mocht zijn en die trots vooral meer zou mogen uitdragen, dat de regio meer over de eigen grenzen heen zou mogen kijken en dat de regio meer samen zou mogen werken en samen zou moeten werken, omdat een sterke regio in het belang is van alle deelregio’s en de deelbelangen van de diverse in onze regio actieve branche- en ondernemersverenigingen.
Mij werd als jongste voorzitter al snel voor de voeten geworpen dat ik te naïef was. In onze regio zou dat echt niet lukken. De mentaliteit van “Dat kan ik zelf wel” was sinds de weerstand tegen de Spanjaarden zo ingesleten dat samenwerken niet hoog op de prioriteitenlijstjes stond. Van sommige partijen was de weerstand zo groot dat ik wel eens heb gedacht dat nog niet bij iedereen bekend was dat Nederland en Spanje sinds 1986 beide onderdeel uitmaken van de Europese Unie en daarvoor de Europese (Economische) Gemeenschap.
Droom

Het mooiste wat ik door mijn lobbyactiviteiten en vooral toen over mijzelf heb geleerd is dat ik tot op het bot gemotiveerd raak als mensen zeggen dat iets niet kan of niet zal lukken. Goede, mooie en grootse dingen worden altijd geboren uit grote dromen en idealisme en nooit uit cynisme. Die cynici die mij naïviteit verweten, hebben dus een belangrijke bijdrage geleverd aan de oprichting van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam; mijn dank is groot. Want sinds 26 juni 2017 is het een feit: de vereniging Economisch Forum Holland boven Amsterdam is ten overstaan van notaris Eric Oosterbaan opgericht. Het champagneglas is geheven en de regio heeft met de formele oprichting van het Economisch Forum boven Amsterdam officieel en definitief gekozen voor samenwerking zonder de eigen deelbelangen uit het oog te verliezen.
Open mind

Ook kiest de regio ervoor om met een open mind over de eigen grenzen heen te kijken. Want de naam Holland boven Amsterdam is niet gekozen om ons te verzetten tegen de Metropoolregio Amsterdam en de ‘Ajax-mentaliteit’, maar juist om de samenwerking te zoeken met de zo succesvolle metropool waar wij aan grenzen en op zoveel gebieden al onderdeel van uitmaken. Het is daarom heel fijn om vast te stellen dat naast de regio Waterland, die al lang de brugfunctie tussen de Metropoolregio Amsterdam en Holland boven Amsterdam vervult, ook de regio IJmond als lid van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam deze rol inmiddels bekleedt. In de voorzitters Piet Hein Debets en Ton van der Scheer van respectievelijk VOWA en OV IJmond verheug ik mij als voorzitter van het Economisch Forum in het gezelschap van twee zeer inspirerende en betrokken vertegenwoordigers van leden van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam.
Samen

Daarmee onderstreep ik dat de oprichting van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam en het daarmee realiseren van mijn acht jaar geleden uitgesproken ambities zeker niet alleen mijn eigen verdienste is. Dat zou pas naïef zijn om te denken. Maar mijn eigen rol bagatelliseren zou ook geen recht doen aan de inspanningen die ik heb geleverd. Dat zou valse bescheidenheid zijn en als ik in het leven iets niet wil zijn dan is het vals. Zonder ook maar iemand tekort te willen doen moet ik ook Frans Kramer, voorzitter van de Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o., noemen. Ook zonder hem was het Economisch Forum niet tot oprichting gekomen.
Wat ik ook over mijzelf heb geleerd is dat ik nooit opgeef. Wat mij in mijn rol als voorzitter van VNO-NCW namelijk nog niet lukte, is mij als voorzitter van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam wel gelukt en dat is dus het verbinden van de regio. Soms moet je een stap terug doen om vervolgens grote stappen vooruit te kunnen zetten. Het is des te mooier dat de nieuwe voorzitter van VNO-NCW Noordwest-Holland, Tom Kuijper, bij de oprichting van het Forum aanwezig was en dat VNO-NCW lid is van het Economisch Forum. Een sterke aanwezigheid in de regio van VNO-NCW als belangrijkste lobbypartij in ons land is van het grootste belang om onze ambities te kunnen verwezenlijken; ook dat heb ik altijd gepredikt.
Zelfverzekerd

De economische agenda van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam, (economischforumhba.nl) laat zien dat wij trots zijn op onze regio en dat we dat ook uitdragen. Niet langer vanuit een compensatie van een Calimero-gevoel, maar vanuit zelfbewustzijn. We hebben benoemd waar we als regio sterk in zijn en waarmee we een bijdrage kunnen leveren aan Nederland en (daarmee) Europa en de rest van de wereld.
Is mijn missie nu volbracht? Enerzijds luidt het antwoord volmondig ‘ja’; anderzijds is men in de wereld die lobby heet nooit klaar en zal het goede werk dat door het Economisch Forum Holland boven Amsterdam is en wordt geleverd nooit klaar zijn.
Maar lobby is voor mij ‘maar’ hobby, liefdewerk oud papier. Want behalve werkgeversvoorman in de regio ben ik eigenaar van een advocatenkantoor met geweldige collega’s. Ik zal mij dan ook zeker niet vervelen met het vervullen van een andere missie, namelijk het doorbouwen aan het beste en tegelijkertijd leukste advocatenkantoor in Holland boven Amsterdam en daarbuiten. Een naïeve gedachte? Dat erkennen zou pas echt getuigen van valse bescheidenheid.
Guido de Wit, onafhankelijk voorzitter
Economisch Forum Holland boven Amsterdam
Artikel geplaatst op: 02 september 2017 - 18:54

Gerelateerd

Delen