column
Nu investeren

ICT in Noord-Holland Noord
De digitale transformatie in de economie vraagt om mensen met de juiste digitale vaardigheden voor vrijwel elk bedrijf en vrijwel elke functie. Of het nu gaat om de precisielandbouw, de robotisering in de maakindustrie, de procesindustrie of de zorgsector. Op alle terreinen worden tekorten gesignaleerd. Daar komt bij, dat de regio inmiddels een groeiende ICT sector van vele duizenden banen kent en de strijd met de regio Amsterdam om schaarse medewerkers groot is.
Ook in Noord-Holland Noord bestaat een kwalitatieve mismatch als het gaat om vacatures in de ICT en het aanbod van personeel op de arbeidsmarkt. Uit cijfers blijkt, dat er in de regio op dit moment een groeiend aantal ICT-vacatures bestaat. Een aantal dat de komende tijd alleen nog maar verder zal stijgen.
Een samenhangend plan voor de ICT sector Noord-Holland Noord is noodzakelijk. Naar mijn idee moet dit plan uit de volgende onderdelen bestaan.
Her en bijscholing
Ondanks de grote vraag, zit er evengoed een groot aantal werkzoekende ICT-ers thuis op de bank. Bedrijven richten hun pijlen in veel gevallen op het buitenland om deze vacatures te kunnen vervullen. Het is een serieuze maatschappelijke plicht van onderwijs, bedrijfsleven en overheden om deze werkzoekenden via arrangementen zo snel mogelijk aan een baan te helpen.
Zichtbaar maken
Er zijn genoeg ICT bedrijven in de regio Noord-Holland Noord. Voor velen is dit onbekend, terwijl de sector nu al enige duizenden banen kent. Samenwerking tussen bedrijven om de zichtbaarheid te vergroten en duidelijk te maken dat er sprake is van kansrijke en uitdagende banen is hard nodig. De prille initiatieven in de regio Alkmaar om te komen tot een vorm van een cluster verdienen ondersteuning.
Uitbouwen van initiatieven
Hierbij kan worden gedacht aan het initiatief van Datascience Alkmaar om in Noord-Holland Noord op dit terrein kennis te verspreiden, maar ook het initiatief van InHolland met een lectoraat Robotica en bijvoorbeeld de komst van een lectoraat ‘Data Driven Smart Society’.
Een goede samenhang tussen de verschillende initiatieven en bijbehorende communicatie daarover is noodzakelijk. Het is nu tijd voor een Deltaplan ICT Noord-Holland Noord.
Thijs Pennink
Directeur Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland-Noord
Artikel geplaatst op: 22 juni 2017 - 08:15

Gerelateerd

Delen