Wat is de houdbaarheid van personeel?

De wereld verandert snel en daarmee ook de eisen die aan werknemers gesteld worden. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, taken worden ingewikkelder dan men gewend was. Steeds vaker sluit het werk niet meer aan op het opleidingsniveau of de ervaring van de werknemer.
Ook worden er hogere kwaliteitseisen aan het eindresultaat gesteld. Tel daarbij het gegeven op dat de tijd dat we collectief op ons 65e met pensioen gingen, achter ons ligt: nu moeten we al tot ons 67e werken, in de toekomst ligt die leeftijd waarschijnlijk nog hoger. Meer werk van een betere kwaliteit in minder tijd, dát zijn de huidige eisen. De komende jaren wordt dat alleen nog maar erger. Kan elke werknemer deze verandering nog bijhouden? En wat zijn de gevolgen van deze veranderingen?
Julien Pieterse, vitaliteitsspecialist en eigenaar van Vitalics, heeft zo zijn eigen visie. “Er worden steeds meer topprestaties van werknemers verwacht, maar ondertussen leven we steeds ongezonder”, constateert hij. “Stress- en burn-out klachten komen steeds vaker voor doordat mensen niet meer in balans zijn. Mentale en fysieke fitheid zijn de belangrijkste factoren om tot topprestaties te kunnen komen. Vergelijk het met een topsporter: die kan nooit een topprestatie leveren als hij of zij niet optimaal getraind is en goed voor zichzelf zorgt. Echte toppers zijn niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal fit: ze weten onder druk te presteren.”

Fysiek en mentaal fit


Hetzelfde wordt tegenwoordig gevraagd van werknemers, weet hij. “Bewust in het leven staan en goed voor jezelf zorgen is nodig. Mensen die fysiek en mentaal fit zijn, blijken beter weerbaar tegen werkdruk en stress. Ze zijn positiever, communiceren beter en leveren betere prestaties. Daarnaast zijn ze minder ziek en beter bestand tegen de veranderende eisen van deze tijd. Met andere woorden: ze hebben een langere houdbaarheidsdatum.”
Met zijn bedrijf Vitalics helpt Julien ondernemingen een gezonde bedrijfscultuur te behouden of creëren. “Allereerst zorgen we ervoor dat werknemers fysiek fit(ter) worden. Daarnaast geven we trainingen en workshops op het gebied van leefstijlvraagstukken. Zoals omgaan met stress, time management, de balans tussen werk en privé, stoppen met roken. Belangrijke aspecten van zo’n gezonde bedrijfscultuur zijn onder andere fysieke én mentale fitheid, werkplezier, ontwikkeling, goed management, gezondheid, gedeelde visie en communicatie. Daarmee wordt de basis gelegd voor een gezonde organisatie. En daarvan profiteert zowel de werknemer als de werkgever.”

Artikel geplaatst op: 23 februari 2016 - 12:09

Gerelateerd

Delen