Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?
De balans tussen People, Planet en Profit

Drie kernbegrippen staan centraal bij MVO: People, Planet en Profit (Triple P). (Foto: aangeleverd)
Ondernemen met respect voor milieu en maatschappij wordt steeds meer vanzelfsprekend, ook voor het MKB. Maar wat houdt het nou precies in? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, duurzaam ondernemen of op z’n Engels Corporate Social Responsibility (CSR) genoemd.
MVO is een breed en veelomvattend begrip en vaak is het onduidelijk wat maatschappelijk verantwoord ondernemen precies is. Het komt er allemaal op neer, dat je verantwoordelijkheid neemt voor de effecten die jouw bedrijfsactiviteiten hebben op mens, milieu en bedrijfsvoering.
Drie kernbegrippen staan centraal bij MVO: People, Planet en Profit (Triple P). De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen deze drie waarden en op alle drie de vlakken waarde te creëren. Bij People gaat het om het welzijn van de medewerkers van het bedrijf, maar ook van de maatschappij als geheel. Denk daarbij aan issues zoals diversiteit, medezeggenschap, gedragscodes, maar ook om mensenrechten, waar internationale ondernemers mee te maken kunnen krijgen.
Planet betekent, dat de bedrijfsactiviteiten binnen ecologische randvoorwaarden plaatsvinden. Er wordt bijvoorbeeld op energieverbruik gelet, afval wordt gescheiden ingezameld en productieprocessen zijn zo zuinig mogelijk. Profit kijkt niet alleen naar de financiële prestaties van het bedrijf zelf, maar ook naar de economische effecten van de bedrijfsactiviteiten op de omgeving. Hierbij kun je denken aan werkgelegenheid, investeringen in infrastructuur, uitbesteding en sponsoring.
MVO is geen einddoel, maar een proces. Idealiter is maatschappelijk verantwoord ondernemen verankerd in alle bedrijfsprocessen en wordt er bij elke beslissing een afweging gemaakt tussen de belangen van alle verschillende stakeholders. Multinationals hanteren veelal naast een financieel jaarverslag ook een duurzaamheidsverslag, waarin ze de voortgang van het bedrijf op duurzaamheidsdoelstellingen weergeven.
Artikel geplaatst op: 11 maart 2016 - 17:56

Gerelateerd

Delen